80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Hričovský hrad

Krásy našej vlasti: Hričovský hrad
Deň vydania: 06. 09. 2024
Nominálna hodnota: T1 50g 
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 120000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Hričovskému hradu.


Textový motív: HRIČOVSKÝ HRAD

Obrazový motív: Pohľad na zrúcaninu Hrišovského hradu.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Krásy našej vlasti: Hričovský hrad (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov