Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Príležitostná poštová známka Azerbajdžanský mugham (spoločné vydanie s Azerbajdžanom).

02. 10. 2023

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 13. 06. 2022 17:39
Aktualizované: 11. 07. 2023 12:55

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
787
24. 2. 2023
T2 50g
TL / ZZ
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 792
27. 4. 2023
1,20 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 793
9. 5. 2023
2,10 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 796
30. 6. 2023
2,70 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 798
18. 8. 2023
2,30 €
UTL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 799
8. 9. 2023
T2 50g
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 802
2. 10. 2023
2,10 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 804
10. 10. 2023
0,90 €
HA
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 807
16. 11. 2023
Vianočná pošta 2023
0,90 €
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 808
16. 11. 2023
T2 50g
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované 809
5. 12. 2023
Deň poštovej známky:
Jozef Baláž (1923 – 2006)
1,20 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček

ZZ - Známkový zošitok


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2023

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov