Osobnosti: Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940) - 150. výročie narodenia

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 150. výročie narodenia slovenského prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského (1874 - 1940).

18. 10. 2024

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 13. 06. 2022 17:39
Aktualizované: 01. 12. 2023 18:55

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
787
24. 2. 2023
T2 50g
TL / ZZ
793
9. 5. 2023
2,10 €
UTL / ZZ
796
30. 6. 2023
2,70 €
UTL
798
18. 8. 2023
2,50 €
UTL
799
8. 9. 2023
T2 50g
TL
802
2. 10. 2023
1,00 €
TL
804
10. 10. 2023
1,20 €
TL
807
16. 11. 2023
T2 50g
TL
808
16. 11. 2023
T2 50g
TL / ZZSkratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček

ZZ - Známkový zošitok


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Poštové materiály typu Poštová známka vydané v roku 2023

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov