Výročie atentátu na Reinharda Heydricha a poštové materiály

Informácia o poštových materiáloch pripravených k 80. výročie atentátu na Reinharda Heydricha (Operácia Anthropoid).

24. 05. 2022

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 13. 06. 2022 17:39
Aktualizované: 03. 03. 2023 12:55

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
787
24. 2. 2023
T2 50g
TL / ZZ
???
23. 6. 2023
???
(Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom Maltézskych rytierov)
???
TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
30. 6. 2023
2,40 €
UTL
???
14. 7. 2023
Šport: 150. výročie organizovanej turistiky na území Slovenska
0,75 €
TL
???
18. 8. 2023
2,20 €
UTL
???
8. 9. 2023
Bienále ilustrácií Bratislava 2023
0,75 €
TL
???
2. 10. 2023
30. výročie založenia Slovenskej pošty
(Spoločné vydanie s Českou republikou)
3,00 €
HA
???
2. 10. 2023
2,10 €
TL
???
10. 10. 2023
1 400. výročie vzniku Samovej ríše
3,30 €
HA
???
16. 11. 2023
Vianočná pošta 2023
0,75 €
TL
???
5. 12. 2023
Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006)
1,00 €
TLSkratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček

ZZ - Známkový zošitok


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov