Najväčší Slovák ako novinka pre zberateľov

Mimoriadna ponuka zberateľskej novinky vo forme bankovky s portrétom M. R. Štefánika, ktorá otvára novú edíciu venovanú slovenským osobnostiam spoločenského, kultúrneho a politického života.

21. 09. 2022

Slovenská, česká a československá známka:
Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 13. 06. 2022 17:39

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.


Číslo emisie
Dátum vydania
Názov emisie
Nominálna hodnota
Forma TL
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
27. 1. 2023
Osobnosti: Krista Bendová (1923 – 1988)
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
17. 2. 2023
Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
24. 2. 2023
Veľká noc 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
20. 3. 2023
Osobnosti: Viktor Kubal (1923 – 1997)
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
21. 4. 2023
20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
27. 4. 2023
125. výročie vzniku vydavateľstva TRANOSCIUS
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
5. 5. 2023
EUROPA 2023: Fauna a flóra tatranských plies
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
19. 5. 2023
200. výročie pravidelnej expresnej dostavníkovej pošty z Bratislavy do Viedne
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
7. 6. 2023
100. výročie začiatku vysielania Slovenského rozhlasu
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
30. 6. 2023
Ochrana prírody: Včely
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
14. 7. 2023
Šport: 150. výročie organizovanej turistiky na území Slovenska
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
18. 8. 2023
175. výročie železníc na Slovensku
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
8. 9. 2023
Bienále ilustrácií Bratislava 2023
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
22. 9. 2023
Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
2. 10. 2023
Spoločné vydanie s Azerbajdžanom
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
5. 10. 2023
30. výročie založenia Slovenskej pošty
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
10. 10. 2023
1 400. výročie vzniku Samovej ríše
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
26. 10. 2023
UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Najsvätejšej Trojice v Rákoši
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
26. 10. 2023
UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
16. 11. 2023
Vianočná pošta 2023
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
16. 11. 2023
Vianoce 2023: Slovenské ľudové rezbárstvo
???
???
Nové - nedávno doplnené/aktualizované ???
5. 12. 2023
Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006)
???
???Skratky:


TL - Tlačový list

UTL - Upravený tlačový list

HA - Hárček


Použité zdroje:


© Internetová stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poštové služby

© Internetová stránka POFIS

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov