Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
Ochrana prírody: Včely

Ochrana prírody: Včely
Deň vydania: 30. 06. 2023
Nominálna hodnota: 2,70 €
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 60000

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná včelám.


Textový motív: Včela medonosná/Apis mellifera

Obrazový motív: Dve včely medonosné v kvetoch.

Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Rytina známky: akad. mal. Rudolf Cigánik

Upravený tlačový list:

Poštová známka Ochrana prírody: Včely (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Ochrana prírody: Včely (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Včela medonosná (Apis mellifera) žije na Zemi viac ako 80 miliónov rokov. Je pôvodom z Afriky a patrí k najužitočnejšiemu hmyzu na svete.

Keď sa vo všeobecnosti hovorí o včelách alebo včele medonosnej, myslí sa pritom európsky druh (včela západná, Apis mellifera), ktorý chovajú včelári po celom svete. Rozlišujeme niekoľko plemien včely medonosnej. Hospodársky významným rodom u nás je včela kranská (Apis mellifera carnica). ktorá pochádza zo severozápadného Slovinska. Jednotlivé plemená sa odlišujú od seba vzhľadom, správaním, odolnosťou a hospodárskym prínosom.

Včela medonosná je blanokrídly hmyz, ktorý vytvára spoločenstvá zvané včelstvá. Pojmom včelstvo sa rozumie spoločenstvo zahrňujúce jednu včeliu matku nazývanú aj kráľovná, robotnice (v lete asi 40 000 až 60 000) a v období rozmnožovania niekoľko stoviek až tisíc trúdov. Jedno spoločenstvo obsahuje asi 40 000 až 70 000 jedincov.

Telo včely sa skladá z hlavy, hrude a bruška a je pokryté chĺpkami. Kráľovná žije 2 až 6 rokov, robotnice 1 až 4 mesiace (v lete len niekoľko týždňov), trúdy žijú približne 30 až 60 dní. Robotnica počas svojho krátkeho života postupne prechádza cez profesie opatrovateľky, spracovateľky nektáru, upratovačky, budovateľky plástov, strážkyne úľa a lietavky, ktorá prináša do úľa peľ a nektár. Včely sa prirodzene rozmnožujú rojením alebo pri zásahu človeka tzv. oddelkami a pridaním novej včelej matky. Včely sa dorozumievajú dotykmi tykadiel, včelím tancom, vôňou niekoľkými typmi feromónov a zvukmi. Pomocou dorozumievacieho tanca si včely podávajú správy o výskyte potravy, o smere a vzdialenosti od úľa. Orientačným bodom je slnko, a to aj vtedy, ak je za mrakom.

Jedným z mnohých predátorov včiel je roztoč klieštik včelí (Varroa destructor) rozšírený po celom svete a spolu so sršňom ázijským (Vespa velutina nigrithorax) sa radia medzi najväčších nepriateľov včiel.

Včely produkujú rôzne biologicky vysoko hodnotné produkty, ako je med, propolis, vosk, materská kašička a včelí jed. Robotnice zbierajú peľ a nektár kvetov, z ktorého neskôr vzniká med. Pri hľadaní a zbieraní nektáru mimovoľne opeľujú kvety a prispievajú tak k ich oplodňovaniu. Včely medonosné sú najrozšírenejším prirodzeným opeľovačom rastlín na svete a medzi najužitočnejšími hospodárskymi zvieratami im patrí tretie miesto.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Ing. Jozef Čápek, PhD.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov