The offer of stamps from various European countries of the emission EUROPA 2016: Ecology in Europe - Think Green!

Special offer at bargain prices of mostly individual postage stamps from various European countries issued within the Joint EUROPA 2016 stamp issues - Ecology in Europe - Think Green!

01. 02. 2024

Postage Stamp:
Nature protection: Bees

Nature protection: Bees
Date of Issue: 30. 06. 2023
Face value: 2,70 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 30,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 6
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Nature protection stamp series dedicated to bees.


Text motifs: Včela medonosná/Apis mellifera

Pictorial motifs: Dve včely medonosné v kvetoch.

Postage stamp artwork: Prof. akad. mal. Dušan Kállay

Postage stamp engraving: akad. mal. Rudolf Cigánik

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Nature protection: Bees (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Nature protection: Bees (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Včela medonosná (Apis mellifera) žije na Zemi viac ako 80 miliónov rokov. Je pôvodom z Afriky a patrí k najužitočnejšiemu hmyzu na svete.

Keď sa vo všeobecnosti hovorí o včelách alebo včele medonosnej, myslí sa pritom európsky druh (včela západná, Apis mellifera), ktorý chovajú včelári po celom svete. Rozlišujeme niekoľko plemien včely medonosnej. Hospodársky významným rodom u nás je včela kranská (Apis mellifera carnica). ktorá pochádza zo severozápadného Slovinska. Jednotlivé plemená sa odlišujú od seba vzhľadom, správaním, odolnosťou a hospodárskym prínosom.

Včela medonosná je blanokrídly hmyz, ktorý vytvára spoločenstvá zvané včelstvá. Pojmom včelstvo sa rozumie spoločenstvo zahrňujúce jednu včeliu matku nazývanú aj kráľovná, robotnice (v lete asi 40 000 až 60 000) a v období rozmnožovania niekoľko stoviek až tisíc trúdov. Jedno spoločenstvo obsahuje asi 40 000 až 70 000 jedincov.

Telo včely sa skladá z hlavy, hrude a bruška a je pokryté chĺpkami. Kráľovná žije 2 až 6 rokov, robotnice 1 až 4 mesiace (v lete len niekoľko týždňov), trúdy žijú približne 30 až 60 dní. Robotnica počas svojho krátkeho života postupne prechádza cez profesie opatrovateľky, spracovateľky nektáru, upratovačky, budovateľky plástov, strážkyne úľa a lietavky, ktorá prináša do úľa peľ a nektár. Včely sa prirodzene rozmnožujú rojením alebo pri zásahu človeka tzv. oddelkami a pridaním novej včelej matky. Včely sa dorozumievajú dotykmi tykadiel, včelím tancom, vôňou niekoľkými typmi feromónov a zvukmi. Pomocou dorozumievacieho tanca si včely podávajú správy o výskyte potravy, o smere a vzdialenosti od úľa. Orientačným bodom je slnko, a to aj vtedy, ak je za mrakom.

Jedným z mnohých predátorov včiel je roztoč klieštik včelí (Varroa destructor) rozšírený po celom svete a spolu so sršňom ázijským (Vespa velutina nigrithorax) sa radia medzi najväčších nepriateľov včiel.

Včely produkujú rôzne biologicky vysoko hodnotné produkty, ako je med, propolis, vosk, materská kašička a včelí jed. Robotnice zbierajú peľ a nektár kvetov, z ktorého neskôr vzniká med. Pri hľadaní a zbieraní nektáru mimovoľne opeľujú kvety a prispievajú tak k ich oplodňovaniu. Včely medonosné sú najrozšírenejším prirodzeným opeľovačom rastlín na svete a medzi najužitočnejšími hospodárskymi zvieratami im patrí tretie miesto.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Ing. Jozef Čápek, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists