Miloslav Marčan: KATALOG OKRESNÍCH RAZÍTEK POŠTOVNÍCH ÚRADŮ NA SLOVENSKU A PODKARPATSKÉ RUSI (po roku 1918)

Predstavenie podrobne spracovaného Katalógu okresných pečiatok poštových úradov na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine, ktorého autorom je poštový historik Miloslav Marčan.

13. 02. 2023

Poštová známka:
EUROPA 2023: MIER - najvyššia ľudská hodnota

EUROPA 2023: MIER - najvyššia ľudská hodnota
Deň vydania: 09. 05. 2023
 
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov