Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/3 (119)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

19. 09. 2023

Poštová známka:
EUROPA 2023: MIER - najvyššia ľudská hodnota

EUROPA 2023: MIER - najvyššia ľudská hodnota
Deň vydania: 09. 05. 2023
Nominálna hodnota: 2,10 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 160000

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom MIER - najvyššia ľudská hodnota.


Textový motív: MIER / - / NAJVYŠŠIA / ĽUDSKÁ / HODNOTA, EUROPA (logotyp)

Obrazový motív: Spoločný výtvarný návrh - motív dvoch navzájom prepletených sŕdc inšpirovaných prehistorickým „keltským“ pletencovým ornamentom.

Upravený tlačový list:

Poštová známka EUROPA 2023: MIER - najvyššia ľudská hodnota (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2023: MIER - najvyššia ľudská hodnota (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

24. februára 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, ktorý nezostal u medzinárodného spoločenstva bez odozvy. Na Ruskú federáciu bolo uvalených množstvo ekonomických sankcií a viaceré krajiny poskytli Ukrajine pomoc nielen v podobe dodávok humanitárnych materiálov, ale aj vojenskej techniky. Do „filatelistického frontu“ sa v roku 2022 zapojili nezávisle na sebe viaceré európske krajiny, napr. Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Poľsko, Rakúsko či Slovensko, vydaním poštových známok, ktoré vyjadrujú solidaritu s Ukrajinou.

Rovnako aj asociácia európskych poštových operátorov PostEurop sa v roku 2022 rozhodla reflektovať na aktuálne dianie na Ukrajine zaradením témy „MIER – najvyššia ľudská hodnota“ do emisného radu EUROPA na rok 2023. Pracovná skupina PostEurop „Stamps and Philately Steering Group“ vypracovala podmienky súťaže na výtvarný návrh tejto emisie, ktorej sa zúčastnilo 28 poštových operátorov spomedzi viac ako 60 členských krajín. Operátori dodali do súťaže autentické spracovanie danej témy výtvarníkmi participujúcimi na známkovej tvorbe vo svojej krajine. Finálny výber víťazných návrhov sa realizoval formou anonymného hlasovania všetkých poštových operátorov. Zapojilo sa doň 44 pôšt, ktoré na stupnici od 1 do 3 hodnotili tri najlepšie návrhy.

Najviac bodov získal návrh Luxemburskej pošty s motívom dvoch navzájom prepletených sŕdc inšpirovaných prehistorickým „keltským“ pletencovým ornamentom, ktorý podľa slov autoriek vystihuje ideu „potreby vytvorenia nového symbolu mieru, ktorý by spájal všetky národy“. Na druhom mieste sa umiestnil návrh Ukrajinskej pošty a na treťom návrh Slovenskej pošty, ktorý je v rámci tejto emisie prezentovaný vo forme prítlače FDC a nálepného listu.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta, a. s. - POFIS a PM


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov