XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 - Archery

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the XXXIII Summer Olympic Games Paris 2024 in Paris (France) with the theme of the archery.

28. 06. 2024

Postage Stamp:
EUROPA 2023: PEACE - the highest human value

EUROPA 2023: PEACE - the highest human value
Date of Issue: 09. 05. 2023
Face value: 2,10 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 8
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 160000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp of the EUROPA stamp series with the common theme PEACE - the highest human value.


Text motifs: MIER / - / NAJVYŠŠIA / ĽUDSKÁ / HODNOTA, EUROPA (logotyp)

Pictorial motifs: Spoločný výtvarný návrh - motív dvoch navzájom prepletených sŕdc inšpirovaných prehistorickým „keltským“ pletencovým ornamentom.

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp EUROPA 2023: PEACE - the highest human value (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp EUROPA 2023: PEACE - the highest human value (Original artwork(s))


Thematic description and context:

24. februára 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, ktorý nezostal u medzinárodného spoločenstva bez odozvy. Na Ruskú federáciu bolo uvalených množstvo ekonomických sankcií a viaceré krajiny poskytli Ukrajine pomoc nielen v podobe dodávok humanitárnych materiálov, ale aj vojenskej techniky. Do „filatelistického frontu“ sa v roku 2022 zapojili nezávisle na sebe viaceré európske krajiny, napr. Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Poľsko, Rakúsko či Slovensko, vydaním poštových známok, ktoré vyjadrujú solidaritu s Ukrajinou.

Rovnako aj asociácia európskych poštových operátorov PostEurop sa v roku 2022 rozhodla reflektovať na aktuálne dianie na Ukrajine zaradením témy „MIER – najvyššia ľudská hodnota“ do emisného radu EUROPA na rok 2023. Pracovná skupina PostEurop „Stamps and Philately Steering Group“ vypracovala podmienky súťaže na výtvarný návrh tejto emisie, ktorej sa zúčastnilo 28 poštových operátorov spomedzi viac ako 60 členských krajín. Operátori dodali do súťaže autentické spracovanie danej témy výtvarníkmi participujúcimi na známkovej tvorbe vo svojej krajine. Finálny výber víťazných návrhov sa realizoval formou anonymného hlasovania všetkých poštových operátorov. Zapojilo sa doň 44 pôšt, ktoré na stupnici od 1 do 3 hodnotili tri najlepšie návrhy.

Najviac bodov získal návrh Luxemburskej pošty s motívom dvoch navzájom prepletených sŕdc inšpirovaných prehistorickým „keltským“ pletencovým ornamentom, ktorý podľa slov autoriek vystihuje ideu „potreby vytvorenia nového symbolu mieru, ktorý by spájal všetky národy“. Na druhom mieste sa umiestnil návrh Ukrajinskej pošty a na treťom návrh Slovenskej pošty, ktorý je v rámci tejto emisie prezentovaný vo forme prítlače FDC a nálepného listu.


Author (source) of the description: Slovenská pošta, a. s. - POFIS a PM


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists