Záujem o pohľadnice Jiřího a Pavla Fiedlerovcov z územia Slovenska

Mám záujem o kúpu pohľadníc nafotených na území Slovenska od Jiřího a Pavla Fiedlerovcov...

15. 05. 2023

Poštová známka:
Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883) - 200. výročie narodenia

Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883) - 200. výročie narodenia
Deň vydania: 17. 02. 2023
Nominálna hodnota: 2,00 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 200. výročie narodenia slovenského katolíckeho kňaza, opáta, národnokultúrneho pracovníka a pedagóga Jána Gotčára (1823 – 1883).


Textový motív: JÁN GOTČÁR 1825 - 1883

Obrazový motív: Portrét Jána Gotčára na základe litografie Josefa Přecechtěla Výtečníci slovenskí z roku 1863

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Peter Augustovič

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883) - 200. výročie narodenia (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Ján Nepomuk Gotčár (1. 6. 1823 Makov – 19. 8. 1883 Bratislava-Rača) bol významný slovenský katolícky kňaz, opát, pedagóg, národný buditeľ, zakladajúci člen Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha a katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Narodil sa na Kysuciach v rodine panského hájnika Jána Gotčára a Anny Bauerovej. V máji 1825 prišiel o otca, ovdovelá matka sa s deťmi presťahovala do Žiliny. Mladý Ján študoval v rokoch 1834 – 1838 na nižšom gymnáziu v Žiline, potom v Tešíne, Kečkeméte a stredoškolské štúdia ukončil vo Varadíne. Od roku 1842 študoval filozofiu na Trnavskej univerzite, neskôr teológiu v Banskej Bystrici. Po skončení teologických štúdií ho banskobystrický biskup Jozef Rudňanský vymenoval za profesora a pôsobil na banskobystrickom kráľovskom katolíckom gymnáziu, kde vyučoval zemepis, dejepis a jazyky (slovenčinu, latinčinu a maďarčinu).

V Banskej Bystrici ho zastihli revolučné udalosti v rokoch 1848/49. Bol aktívnym počas tzv. zimnej výpravy. Začiatkom februára 1849 sa stal vicenotárom v Banskej Bystrici, do novembra 1849 pôsobil ako hlavný notár Zvolenskej stolice. Na banskobystrickom gymnáziu v roku 1856 inicioval vznik podporného spolku pre chudobných študentov. V roku 1856 sa stal riaditeľom gymnázia v Užhorode, o dva roky neskôr školským radcom a hlavným škôldozorcom vo Veľkom Varadíne. V roku 1860 bol menovaný titulárnym opátom koblanským a pôsobil aj ako konzistoriálny radca banskobystrického biskupa. Zúčastnil sa memorandového vyslanectva do Viedne, kde sprevádzal biskupa Moyzesa. Bol členom prípravného výboru Matice slovenskej, stal sa jej zakladajúcim členom a zastával tiež funkciu predsedu etnograficko-geografického odboru. V roku 1867 ho penzionovali. Dôchodok trávil v Žiline a čiastočne v Pešti. Svoje schopnosti vložil do príprav založenia katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom a do matičných aktivít. Pre gymnázium zaobstarával finančné zdroje i v zahraničí. V roku 1870 stál pri založení Spolku sv. Vojtecha, stal sa členom jeho výboru. Záver života prežil v Rači.

Portrét vznikol na základe litografie Josefa Přecechtěla Výtečníci slovenskí z roku 1863. Na FDC je zobrazená budova katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. V pozadí rukopis z jeho korešpondencie a v pečiatke vlastnoručný podpis.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Drahomír Velička


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov