Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Postage Stamp:
Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883) - 200th birth anniversary

Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883) - 200th birth anniversary
Date of Issue: 17. 02. 2023
Face value: 2,00 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 250000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 200th anniversary of the birth of the Slovak national cultural worker and teacher, Jan Gotcar (1823 – 1883).


Text motifs: JÁN GOTČÁR 1825 - 1883

Pictorial motifs: Portrét Jána Gotčára na základe litografie Josefa Přecechtěla Výtečníci slovenskí z roku 1863

Postage stamp artwork: akad. mal. Peter Augustovič

Original artwork(s):

Postage Stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883) - 200th birth anniversary (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Ján Nepomuk Gotčár (1. 6. 1823 Makov – 19. 8. 1883 Bratislava-Rača) bol významný slovenský katolícky kňaz, opát, pedagóg, národný buditeľ, zakladajúci člen Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha a katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Narodil sa na Kysuciach v rodine panského hájnika Jána Gotčára a Anny Bauerovej. V máji 1825 prišiel o otca, ovdovelá matka sa s deťmi presťahovala do Žiliny. Mladý Ján študoval v rokoch 1834 – 1838 na nižšom gymnáziu v Žiline, potom v Tešíne, Kečkeméte a stredoškolské štúdia ukončil vo Varadíne. Od roku 1842 študoval filozofiu na Trnavskej univerzite, neskôr teológiu v Banskej Bystrici. Po skončení teologických štúdií ho banskobystrický biskup Jozef Rudňanský vymenoval za profesora a pôsobil na banskobystrickom kráľovskom katolíckom gymnáziu, kde vyučoval zemepis, dejepis a jazyky (slovenčinu, latinčinu a maďarčinu).

V Banskej Bystrici ho zastihli revolučné udalosti v rokoch 1848/49. Bol aktívnym počas tzv. zimnej výpravy. Začiatkom februára 1849 sa stal vicenotárom v Banskej Bystrici, do novembra 1849 pôsobil ako hlavný notár Zvolenskej stolice. Na banskobystrickom gymnáziu v roku 1856 inicioval vznik podporného spolku pre chudobných študentov. V roku 1856 sa stal riaditeľom gymnázia v Užhorode, o dva roky neskôr školským radcom a hlavným škôldozorcom vo Veľkom Varadíne. V roku 1860 bol menovaný titulárnym opátom koblanským a pôsobil aj ako konzistoriálny radca banskobystrického biskupa. Zúčastnil sa memorandového vyslanectva do Viedne, kde sprevádzal biskupa Moyzesa. Bol členom prípravného výboru Matice slovenskej, stal sa jej zakladajúcim členom a zastával tiež funkciu predsedu etnograficko-geografického odboru. V roku 1867 ho penzionovali. Dôchodok trávil v Žiline a čiastočne v Pešti. Svoje schopnosti vložil do príprav založenia katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom a do matičných aktivít. Pre gymnázium zaobstarával finančné zdroje i v zahraničí. V roku 1870 stál pri založení Spolku sv. Vojtecha, stal sa členom jeho výboru. Záver života prežil v Rači.

Portrét vznikol na základe litografie Josefa Přecechtěla Výtečníci slovenskí z roku 1863. Na FDC je zobrazená budova katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. V pozadí rukopis z jeho korešpondencie a v pečiatke vlastnoručný podpis.


Author (source) of the description: Mgr. Drahomír Velička


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists