Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

14. 04. 2024

Commemorative Postmark:
Inauguration of the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883

Inauguration of the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883
Day of use: 17. 02. 2023
 
Post office: MAKOV NA SLOVENSKU

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Makovn the occasion of the inaugurationof the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883).


Text motifs: INAUGURÁCIA POŠTOVEJ ZNÁMKY: JÁN GOTČÁR / PEČAŤ MATICE SLOVENSKEJ

Pictorial motifs: Pečať Matice slovenskej.

Thematic description and context:

Ján Nepomuk Gotčár (1. 6. 1823 Makov – 19. 8. 1883 Bratislava-Rača) bol významný slovenský katolícky kňaz, opát, pedagóg, národný buditeľ, zakladajúci člen Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha a katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Narodil sa na Kysuciach v rodine panského hájnika Jána Gotčára a Anny Bauerovej. V máji 1825 prišiel o otca, ovdovelá matka sa s deťmi presťahovala do Žiliny. Mladý Ján študoval v rokoch 1834 – 1838 na nižšom gymnáziu v Žiline, potom v Tešíne, Kečkeméte a stredoškolské štúdia ukončil vo Varadíne. Od roku 1842 študoval filozofiu na Trnavskej univerzite, neskôr teológiu v Banskej Bystrici. Po skončení teologických štúdií ho banskobystrický biskup Jozef Rudňanský vymenoval za profesora a pôsobil na banskobystrickom kráľovskom katolíckom gymnáziu, kde vyučoval zemepis, dejepis a jazyky (slovenčinu, latinčinu a maďarčinu).

V Banskej Bystrici ho zastihli revolučné udalosti v rokoch 1848/49. Bol aktívnym počas tzv. zimnej výpravy. Začiatkom februára 1849 sa stal vicenotárom v Banskej Bystrici, do novembra 1849 pôsobil ako hlavný notár Zvolenskej stolice. Na banskobystrickom gymnáziu v roku 1856 inicioval vznik podporného spolku pre chudobných študentov. V roku 1856 sa stal riaditeľom gymnázia v Užhorode, o dva roky neskôr školským radcom a hlavným škôldozorcom vo Veľkom Varadíne. V roku 1860 bol menovaný titulárnym opátom koblanským a pôsobil aj ako konzistoriálny radca banskobystrického biskupa. Zúčastnil sa memorandového vyslanectva do Viedne, kde sprevádzal biskupa Moyzesa. Bol členom prípravného výboru Matice slovenskej, stal sa jej zakladajúcim členom a zastával tiež funkciu predsedu etnograficko-geografického odboru. V roku 1867 ho penzionovali. Dôchodok trávil v Žiline a čiastočne v Pešti. Svoje schopnosti vložil do príprav založenia katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom a do matičných aktivít. Pre gymnázium zaobstarával finančné zdroje i v zahraničí. V roku 1870 stál pri založení Spolku sv. Vojtecha, stal sa členom jeho výboru. Záver života prežil v Rači.


Author (source) of the description: Mgr. Drahomír Velička


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists