Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883)
Location: Obradná sieň obecného úradu, Makov
Entry: Free (no admission)
Date: 17. 02. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883) in Makov (Slovakia).


Poštová známka Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)


Miestna organizácia Matice slovenskej Makov, Slovenská pošta, a. s. a POFIS si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883), ktorá sa uskutoční 17. februára 2023 o 13.00 hod. v Makove.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom MAKOV NA SLOVENSKU.

Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists