Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883)

Ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883)
Location: Obradná sieň obecného úradu, Makov
Entry: Free (no admission)
Date: 17. 02. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Personalities: Jan Gotcar (1823 – 1883) in Makov (Slovakia).


Poštová známka Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)


Miestna organizácia Matice slovenskej Makov, Slovenská pošta, a. s. a POFIS si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883), ktorá sa uskutoční 17. februára 2023 o 13.00 hod. v Makove.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom MAKOV NA SLOVENSKU.

Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists