Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2024. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

11. 07. 2024

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)
Miesto: Obradná sieň obecného úradu, Makov
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 17. 02. 2023

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883) v Makove.


Poštová známka Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)


Miestna organizácia Matice slovenskej Makov, Slovenská pošta, a. s. a POFIS si Vás dovoľujú pozvať na slávnostnú inauguráciu novej poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883), ktorá sa uskutoční 17. februára 2023 o 13.00 hod. v Makove.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom MAKOV NA SLOVENSKU.

Inaugurácia poštovej známky Osobnosti: Ján Gotčár (1823 – 1883)


Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© www.pofis.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov