Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023

Aktualizovaný emisný plán slovenských poštových známok na rok 2023.

01. 12. 2023

Poštová známka:
Maltézska pomoc Slovensko (Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)

Maltézska pomoc Slovensko (Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)
Deň vydania: 23. 06. 2023
Nominálna hodnota: 1,20 
Rozmery známky: 30 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 10
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 100000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 30. výročia uzavretia bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Zvrchovaným Maltézskym rádom, preto reflektuje obetavú službu dobrovoľníkov pomáhajúcich po vypuknutí vojny na Ukrajine.


Textový motív: MALTÉZSKA / POMOC / SLOVENSKO

Obrazový motív: Dobrovoľník pomáha matke s dieťaťom, symbol spojených rúk v ukrajinských farbách.

Výtvarný návrh známky: Natália Studenková

Upravený tlačový list:

Poštová známka Maltézska pomoc Slovensko (Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov) (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Zvrchovaný Maltézsky rád vo svojej duálnej povahe existuje ako rád Katolíckej cirkvi (od roku 1113) a ako subjekt medzinárodného práva, ktorý udržiava diplomatické vzťahy so 112 štátmi a EÚ a má i status stáleho pozorovateľa pri OSN. Maltézsky rád je neutrálny, nestranný a apolitický.

Zvrchovaný Maltézsky rád je aktívny v 120 krajinách sveta, kde sa stará o núdznych prostredníctvom zdravotných, sociálnych a humanitárnych projektov. Rád prevádzkuje početné nemocnice, zdravotnícke centrá, školy a ústavy odbornej pomoci. Je oddaný ochrane ľudskej dôstojnosti a pomoci tým, ktorí ju potrebujú, bez ohľadu na ich pôvod, rasu či vierovyznanie.

Na Slovensku vykonáva Maltézsky rád svoje charitatívne diela prostredníctvom organizácie Maltézska pomoc Slovensko. Táto organizácia, vďaka viac ako 120 vyškoleným dobrovoľníkom, zabezpečuje stále projekty pomoci pre seniorov, ľudí s hendikepom, ľudí bez domova a utečencov.

Známka, ktorá bola vydaná pri príležitosti 30. výročia uzavretia bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Zvrchovaným Maltézskym rádom, preto reflektuje obetavú službu dobrovoľníkov pomáhajúcich po vypuknutí vojny na Ukrajine. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci boli prítomní na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké už druhý deň od vypuknutia vojny. Viac ako 200 dobrovoľníkov poskytovalo pomoc 24 hodín denne, 7 dní v týždni niekoľko mesiacov a táto predstavovala zdravotnú, sociálnu a psychologickú asistenciu.

Pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou zahŕňa dodávky viac ako 130 ton humanitárnej pomoci na Ukrajinu, ubytovacie zariadenia pre 160 ukrajinských matiek a detí, distribúciu stravných poukážok pre stovky ukrajinských seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením a integračné aktivity pre ukrajinských seniorov.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Maltézska pomoc Slovensko o.z., Simona Blaškovičová


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov