XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 - Štafetový beh

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXII. Letných olympijských hier Tokio 2020 s námetom štafetového behu (atletika).

14. 04. 2021

Spoločné vydania so Slovenskom

Spoločné vydania so Slovenskom
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 17. 01. 2015 17:53

Prehľad slovacík - známok iných krajín, ktoré súvisia so Slovenskom a Slovákmi, ktoré vyšli v rámci spoločných vydaní so Slovenskom


Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom
Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik
Slovaciká - Spoločné vydanie s Poľskom - Pltníci na Dunajci
Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica
Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum


Spoločné vydanie a jeho širšie (voľnejšie) chápanie


Spoločné známkové vydania iných krajín so Slovenskom sú špeciálnym typom poštových známok (a iných poštových materiálov), ktoré majú vzťah k Slovensku a Slovákom. Ich základným znakom je dohoda dvoch alebo viacerých krajín na spoločnom vydaní, ktoré pripomína "spoločnú" osobnosť, stavbu, výrobok alebo udalosť, prípadne iný "spoločný" zámer (napr. ochrana prírody).

Známková realizácia spoločného vydania spravidla vychádza z jedného grafického návrhu, ktorý si každá krajina finálne prispôsobí (názov krajiny, nominálna hodnota, informačný text) a vytlačí vo vlastnej réžii vlastnou tlačiarňou a tlačovou technikou. Takýmto spôsobom vznikajú známky spoločných vydaní, ktoré sú veľmi podobné a líšia sa len v detailoch, no na druhej strane aj také, ktoré sa výrazne líšia a to nielen zobrazeným námetom a spôsobom tlače ale aj formátom a dokonca dátumom vydania.

Nasledujúci prehľad obsahuje všetky poštové známky, ktoré zodpovedajú tejto širšej definícii spoločného vydania, teda aj tie, ktoré nemajú oficiálne označenie "spoločné vydanie". Pri mnohých z nich sú poštové známky doplnené aj o hárčeky (HA) alebo upravené tlačové listy (UTL), v ktorých vychádzajú, prípadne o obálky prvého dňa (FDC) a iné, poštovými správami jednotlivých krajín vydané, poštové doklady. Neuvádzame suvenírové tlače, grafické listy, propagačné nálepné a príležitostné listy a iné výrobky, ktoré nemajú nič spoločné s poštovou prevádzkou a slúžia výlučne na propagáciu a zberateľské účely. Podobne neuvádzame ani neoficiálne obálky prvého dňa (FDC), ktoré nie sú vydané oprávneným vydavateľom príslušnej krajiny. Prehľad je radený chronologicky podľa roku vydania slovenskej známky spoločného vydania.


Slovenskí autori spoločných vydaní


Je prirodzené, že na príprave a vytvorení známok spoločných vydaní sa veľmi často podieľajú aj slovenskí umelci (napr. výtvarníci, rytci, grafici). Tie známky iných krajín, na tvorbe ktorých sa podieľali, sú uvedené aj v samostatnej časti Slovenskí autori.


Prehľad známok iných krajín spoločných vydaní so Slovenskom


Uvedený prehľad vychádza zo zoznamov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: Medzinárodné vydania poštových známok a POFISu: Spoločné vydania známok, ktoré sú doplnené o všetky ďalšie vydania považované za spoločné v zmysle vyššie uvedenej definície spoločného vydania. Za každým spoločným vydaním je uvedený odkaz na "slovenský ekvivalent" spoločného vydania.

» 2020 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie s Talianskom, rozšírené o Chorvátsko, OSN (New York) a Bielorusko)

» 2020 - 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (Spoločné vydanie s Poľskom)

» 2020 - Sokoliarsvo (Spoločné vydanie s Mongolskom)

» 2020 - Vinohradníctvo (Spoločné vydanie s Maltou)1993 - Svätý Ján Nepomucký (Spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký
Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký

Slovenské vydanie: Svätý Ján Nepomucký

Späť na prehľad


1993 - Ochrana prírody (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková   Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková

Slovenské vydanie: Ochrana prírody: Dub letný (Quercus robur), Ochrana prírody: Hrab obyčajný (Carpinus betulus) a Ochrana prírody: Ochrana prírody: Borovica lesná (sosna) (Pinus sylvestris)

Späť na prehľad


1993 - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Slovaciká - Česká republika - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca

Slovenské vydanie: 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda

Späť na prehľad


1996 - Endre Nemes (Spoločné vydanie s Českou republikou a Švédskom)


Slovaciká - Česka republika - Spoločné vydanie s Českou republikou a Švédskom - Endre Nemes   Slovaciká - Švédsko - Spoločné vydanie s Českou republikou a Švédskom - Endre Nemes

Slovenské vydanie: Umenie: Endre Nemes (1909 - 1985) - Barokové kreslo

Späť na prehľad


1999 - Juraj Haulík (Spoločné vydanie s Chorvátskom)


Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovenské vydanie: Osobnosti: Juraj Haulík (1788 - 1869)

Späť na prehľad


1999 - Múzeum židovskej kultúry (Spoločné vydanie s Izraelom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Izraelom - Múzeum židovskej kultúry   Slovaciká - Spoločné vydanie s Izraelom - Múzeum židovskej kultúry

Slovenské vydanie: >Múzeum židovskej kultúry - Habánska keramika (Fajansový džbán 1776) a Múzeum židovskej kultúry - Habánska keramika (Fajansový džbán 1734)

Späť na prehľad


2000 - Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov (Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)


Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - štátny znak Slovenskej republiky

Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - štátny znak Slovenskej republiky

Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - štátny znak Slovenskej republiky


Slovenské vydanie: Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov

Späť na prehľad


2001 - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie) (Spoločné vydanie s Maďarskom)


Relevantné atribúty: Známka - Most Márie Valérie.

Slovaciká - Spoločné vydanie s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Slovaciká - Spoločné vydanie s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Slovenské vydanie: Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Späť na prehľad


2002 - Bojnický zámok a Terasy v Handan (Spoločné vydanie s Čínou)


Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan

Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan

Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan

Slovenské vydanie: Bojnický zámok a Terasy v Handan

Späť na prehľad


2003 - Milan Rastislav Štefánik (Spoločné vydanie s Francúzskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Slovenské vydanie: Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919)

Späť na prehľad


2004 - Vstup do Európskej únie (Spoločné vydanie s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Litvou, Lotyšsko, Maltou, Maďarsko, Poľskom a Slovinskom)


Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ   Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ   Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ   Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ

Slovenské vydanie: Vstup do Európskej únie

Späť na prehľad


2004 - Pltníci na Dunajci (Spoločné vydanie s Poľskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Poľskom - Pltníci na Dunajci

Slovaciká - Spoločné vydanie s Poľskom - Pltníci na Dunajci

Slovenské vydanie: Pltníci na Dunajci

Späť na prehľad


2006 - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar (Spoločné vydanie s Indonéziou)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar   Slovaciká - Spoločné vydanie s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar

Slovaciká - Spoločné vydanie s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar

Slovaciká - Spoločné vydanie s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar

Slovenské vydanie: Bábkové divadlo - Gašparko a Bábkové divadlo - Semar

Späť na prehľad


2007 - Oravský hrad a La Rocca o Guaita (Spoločné vydanie so San Marinom)


Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie so San Marinom - Oravský hrad
Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie so San Marinom - Oravský hrad

Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie so San Marinom - Oravský hrad

Slovenské vydanie: Oravský hrad a La Rocca o Guaita

Späť na prehľad


2008 - Karol Plicka (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka

Slovenské vydanie: Karol Plicka (spoločné vydanie s Českou republikou)

Späť na prehľad


2009 - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum (Spoločné vydanie s Rakúskom)


Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum   Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovenské vydanie: Limes Romanus - Gerulata (spoločné vydanie s Rakúskom) a Limes Romanus - Carnuntum (spoločné vydanie s Rakúskom)

Späť na prehľad


2010 - Archeologické múzeum SNM (Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)


Slovaciká - Egypt - Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou - Archeologické múzeum SNM

Slovaciká - Egypt - Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou - Archeologické múzeum SNM

Slovaciká - Egypt - Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou - Archeologické múzeum SNM

Slovenské vydanie: Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)

Späť na prehľad


2011 - Medzinárodný rok chémie (Spoločné vydanie s Belgickom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Belgickom - Medzinárodný rok chémie

Slovenské vydanie: Medzinárodný rok chémie

Späť na prehľad


2011 - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny (Spoločné vydanie s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovenské vydanie: 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Späť na prehľad


2012 - Ján Koniarek (Spoločné vydanie so Srbskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie so Srbskom - Ján Koniarek

Slovaciká - Spoločné vydanie so Srbskom - Ján Koniarek

Slovaciká - Spoločné vydanie so Srbskom - Ján Koniarek

Slovenské vydanie: Ján Koniarek (spoločné vydanie so Srbskom)

Späť na prehľad


2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovenské vydanie: 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom)

Späť na prehľad


2013 - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica (Spoločné vydanie s Kórejskou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica   Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica

Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica

Slovaciká - Spoločné vydanie s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica

Slovenské vydanie: Národné kroje - Umelecký súbor Lúčnica (spoločné vydanie s Kórejskou republikou) a Národné kroje - Epický spev Pansori (spoločné vydanie s Kórejskou republikou)

Späť na prehľad


2016 - Ján Jessenius (Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius

Slovaciká - Maďarsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius

Slovaciká - Poľsko - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius

Slovenské vydanie: 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621) (Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)

Späť na prehľad


2017 - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime (Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom)


Slovaciká - Portugalsko - Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Slovaciká - Poľsko - Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Slovaciká - Luxembursko - Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Slovenské vydanie: 100. výročie zjavenia vo Fatime (Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom)

Späť na prehľad


2018 - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom (Spoločné vydanie s Rumunskom)


Slovaciká - Rumunsko - Spoločné vydanie s Rumunskom - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom

Slovaciká - Rumunsko - Spoločné vydanie s Rumunskom - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom

Slovaciká - Rumunsko - Spoločné vydanie s Rumunskom - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom

Slovenské vydanie: Pomník Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene (Spoločné vydanie s Rumunskom)

Späť na prehľad


2018 - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Slovenské vydanie: 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom)

Späť na prehľad


2018 - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky (Spoločné vydanie s Tureckom)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Tureckom - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky

Slovaciká - Spoločné vydanie s Tureckom - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky

Slovaciká - Spoločné vydanie s Tureckom - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky

Slovenské vydanie: Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky (Spoločné vydanie s Tureckom)

Späť na prehľad


2019 - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie so Slovinskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje   Slovaciká - Spoločné vydanie so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje

Slovaciká - Spoločné vydanie so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje

Slovaciká - Spoločné vydanie so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje

Slovenské vydanie: Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom) a Slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie so Slovinskom)

Späť na prehľad


2019 - Strieborná kadidelnica z chrámu Famen a bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou)


Slovaciká - Čína - Strieborná kadidelnica z chrámu Famen   Slovaciká - Čína - Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc

Slovaciká - Čína - Strieborná kadidelnica z chrámu Famen

Slovaciká - Čína - Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc

Slovenské vydanie: Strieborná kadidelnica z chrámu Famen (Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou) a Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou)

Späť na prehľad


2019 - 30. výročie Nežnej revolúcie (Spoločné vydanie s Českou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie

Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie

Slovenské vydanie: 30. výročie Nežnej revolúcie (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Späť na prehľad


2020 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie s Talianskom, rozšírené o Chorvátsko, OSN (New York) a Bielorusko)


Chorvátsko

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Chorvátskom


OSN (New York)

Slovaciká - OSN (New York) - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s OSN (New York)
San Marino

Slovaciká - San Marino - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie so San Marinom

Slovaciká - San Marino - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie so San Marinom


Bielorusko

Slovaciká - Bielorusko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Bieloruskom

Slovaciká - Bielorusko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie s Bieloruskom


Slovenské vydanie: MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)


Poznámka: Analogické emisie vyšli aj pod hlavičkaou iných krajín, sú to však diskutabilné, nažiaduce alebo dokonca ilegálne vydania, ktoré nepovažujeme za súčasť spoločného vydania. Pre viac informácií a zoznam ďalších krajín, pozri odborný článok Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19.


Späť na prehľad


2020 - 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (spoločné vydanie s Poľskom)


Slovaciká - Poľsko - 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. - Kardinál J. Ch. Korec
Slovaciká - Poľsko - 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. - Kardinál J. Ch. Korec


Slovenské vydanie: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (spoločné vydanie s Poľskom)


Späť na prehľad


2020 - Sokoliarstvo (spoločné vydanie s Mongolskom)


Obrázok nie je momentálne k dispozícii (vydanie plánované 15. 12. 2020).Slovenské vydanie: Sokoliarstvo (spoločné vydanie s Mongolskom)


Späť na prehľad


2020 - Vinohradníctvo (spoločné vydanie s Maltou)


Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín


Slovenské vydanie: Vinohradníctvo na Slovensku (spoločné vydanie s Maltou) a Vinohradníctvo na Malte (spoločné vydanie s Maltou)


Späť na prehľad
Autor: Vojtech Jankovič

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov