Personalities: Monk Cyprian (1724 - 1775) - 300th birth anniversary

Postage stamp from the Personalities series commemorating the 300th anniversary of the birth of the educated traveler, folk healer, collector, monk Cyprian (1724 - 1775).

26. 07. 2024

Slovacicas - Joint issues with Slovakia

Slovacicas - Joint issues with Slovakia
Author: Vojtech Jankovič
Published: 17. 01. 2015 17:53

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of Slovacicas - postage stamps of other countries that are related to Slovakia and Slovaks, which were published as part of joint editions with Slovakia.


Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Poľskom - Pltníci na Dunajci
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum


Spoločné vydanie a jeho širšie (voľnejšie) chápanie


Spoločné známkové vydania iných krajín so Slovenskom sú špeciálnym typom poštových známok (a iných poštových materiálov), ktoré majú vzťah k Slovensku a Slovákom. Ich základným znakom je dohoda dvoch alebo viacerých krajín na spoločnom vydaní, ktoré pripomína "spoločnú" osobnosť, stavbu, výrobok alebo udalosť, prípadne iný "spoločný" zámer (napr. ochrana prírody).

Známková realizácia spoločného vydania spravidla vychádza z jedného grafického návrhu, ktorý si každá krajina finálne prispôsobí (názov krajiny, nominálna hodnota, informačný text) a vytlačí vo vlastnej réžii vlastnou tlačiarňou a tlačovou technikou. Takýmto spôsobom vznikajú známky spoločných vydaní, ktoré sú veľmi podobné a líšia sa len v detailoch, no na druhej strane aj také, ktoré sa výrazne líšia a to nielen zobrazeným námetom a spôsobom tlače ale aj formátom a dokonca dátumom vydania.

Nasledujúci prehľad obsahuje všetky poštové známky, ktoré zodpovedajú tejto širšej definícii spoločného vydania, teda aj tie, ktoré nemajú oficiálne označenie "spoločné vydanie". Pri mnohých z nich sú poštové známky doplnené aj o hárčeky (HA) alebo upravené tlačové listy (UTL), v ktorých vychádzajú, prípadne o obálky prvého dňa (FDC) a iné, poštovými správami jednotlivých krajín vydané, poštové doklady. Neuvádzame suvenírové tlače, grafické listy, propagačné nálepné a príležitostné listy a iné výrobky, ktoré nemajú nič spoločné s poštovou prevádzkou a slúžia výlučne na propagáciu a zberateľské účely. Podobne neuvádzame ani neoficiálne obálky prvého dňa (FDC), ktoré nie sú vydané oprávneným vydavateľom príslušnej krajiny. Prehľad je radený chronologicky podľa roku vydania slovenskej známky spoločného vydania.


Slovenskí autori spoločných vydaní


Je prirodzené, že na príprave a vytvorení známok spoločných vydaní sa veľmi často podieľajú aj slovenskí umelci (napr. výtvarníci, rytci, grafici). Tie známky iných krajín, na tvorbe ktorých sa podieľali, sú uvedené aj v samostatnej časti Slovenskí autori.


Prehľad známok iných krajín spoločných vydaní so Slovenskom


Uvedený prehľad vychádza zo zoznamov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: Medzinárodné vydania poštových známok a POFISu: Spoločné vydania známok, ktoré sú doplnené o všetky ďalšie vydania považované za spoločné v zmysle vyššie uvedenej definície spoločného vydania. Za každým spoločným vydaním je uvedený odkaz na "slovenský ekvivalent" spoločného vydania.

» 1993 - Svätý Ján Nepomucký (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko)

» 1993 - Ochrana prírody (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)

» 1993 - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)

» 1996 - Endre Nemes (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Švédskom)

» 1999 - Juraj Haulík (Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom)

» 1999 - Múzeum židovskej kultúry (Spoločné vydanie Slovenska s Izraelom)

» 2000 - Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov (Spoločné vydanie Slovenska so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)

» 2001 - Most Štúrovo - Ostrihom (Spoločné vydanie Slovenska s Maďarskom)

» 2002 - Bojnický zámok a Terasy v Handan (Spoločné vydanie Slovenska s Čínskou ľudovou republikou)

» 2003 - Milan Rastislav Štefánik (Spoločné vydanie Slovenska s Francúzskom)

» 2004 - Vstup do Európskej únie (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom)

» 2004 - Pltníci na Dunajci (Spoločné vydanie Slovenska s Poľskom)

» 2006 - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar (Spoločné vydanie Slovenska s Indonéziou)

» 2007 - Oravský hrad a La Rocca o Guaita (Spoločné vydanie Slovenska so San Marinom)

» 2008 - Karol Plicka (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)

» 2009 - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum (Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom)

» 2010 - Archeologické múzeum SNM (Spoločné vydanie Slovenska s Egyptskou arabskou republikou)

» 2011 - Medzinárodný rok chémie (Spoločné vydanie Slovenska s Belgickom)

» 2011 - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)

» 2012 - Ján Koniarek (Spoločné vydanie Slovenska so Srbskom)

» 2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom)

» 2013 - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica (Spoločné vydanie Slovenska s Kórejskou republikou)

» 2016 - 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621) (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)

» 2017 - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime (Spoločné vydanie Slovenska s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom)

» 2018 - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom (Spoločné vydanie Slovenska s Rumunskom)

» 2018 - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie Slovenska s Vatikánom)

» 2018 - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky (Spoločné vydanie Slovenska s Tureckom)

» 2019 - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie Slovenska so Slovinskom)

» 2019 - Strieborná kadidelnica z chrámu Famen a bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (Spoločné vydanie Slovenska s Čínskou ľudovou republikou)

» 2019 - 30. výročie Nežnej revolúcie (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)

» 2020 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu)

» 2020 - 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (Spoločné vydanie Slovenska s Poľskom)

» 2020 - Sokoliarsvo (Spoločné vydanie Slovenska s Mongolskom)

» 2020 - Vinohradníctvo (Spoločné vydanie Slovenska s Maltou)

» 2021 - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)

» 2022 - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)

» 2023 - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev (Spoločné vydanie Slovenska s Arménskom)

» 2023 - Maltézska pomoc Slovensko (Spoločné vydanie Slovenska so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)

» 2023 - Terchovská muzika a Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom)

» 2023 - 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


___ . ___


1993 - Svätý Ján Nepomucký (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Spolkovou republikou Nemecko - Svätý Ján Nepomucký


Slovenské vydanie: Svätý Ján Nepomucký

Späť na prehľad


1993 - Ochrana prírody (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková
Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková
Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková


Slovenské vydanie: Ochrana prírody: Dub letný, Ochrana prírody: Hrab obyčajný a Ochrana prírody: Ochrana prírody: Borovica lesná (sosna)

Späť na prehľad


1993 - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda (Českou republikou)


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca


Slovenské vydanie: 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda

Späť na prehľad


1996 - Endre Nemes (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Švédskom)


Slovaciká - Česka republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Švédskom - Endre Nemes
Slovaciká - Švédsko - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou a Švédskom - Endre Nemes


Slovenské vydanie: Umenie: Endre Nemes (1909 - 1985) - Barokové kreslo

Späť na prehľad


1999 - Juraj Haulík (Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom)


Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom
Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom


Slovenské vydanie: Osobnosti: Juraj Haulík (1788 - 1869)

Späť na prehľad


1999 - Múzeum židovskej kultúry (Spoločné vydanie Slovenska s Izraelom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Izraelom - Múzeum židovskej kultúry
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Izraelom - Múzeum židovskej kultúry


Slovenské vydanie: Múzeum židovskej kultúry - Habánska keramika (Fajansový džbán 1776) a Múzeum židovskej kultúry - Habánska keramika (Fajansový džbán 1734)

Späť na prehľad


2000 - Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov (Spoločné vydanie Slovenska so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)


Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie Slovenska so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - štátny znak Slovenskej republiky
Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie Slovenska so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - štátny znak Slovenskej republiky


Slovenské vydanie: Poštová dohoda so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov

Späť na prehľad


2001 - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie) (Spoločné vydanie Slovenska s Maďarskom)


Relevantné atribúty: Známka - Most Márie Valérie.

Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Maďarskom - Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)


Slovenské vydanie: Most Štúrovo - Ostrihom (pôvodný Most Márie Valérie)

Späť na prehľad


2002 - Bojnický zámok a Terasy v Handan (Spoločné vydanie Slovenska s Čínskou ľudovou republikou)


Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan
Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan


Slovenské vydanie: Bojnický zámok a Terasy v Handan

Späť na prehľad


2003 - Milan Rastislav Štefánik (Spoločné vydanie Slovenska s Francúzskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik


Slovenské vydanie: Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919)

Späť na prehľad


2004 - Vstup do Európskej únie (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Cyprom, Estónskom, Litvou, Lotyšskom, Maltou, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom)


Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ
Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ
Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ
Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ
Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ
Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ
Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ
Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ
Slovaciká - Vstup Slovenska do EÚ


Slovenské vydanie: Vstup do Európskej únie

Späť na prehľad


2004 - Pltníci na Dunajci (Spoločné vydanie Slovenska s Poľskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Poľskom - Pltníci na Dunajci


Slovenské vydanie: Pltníci na Dunajci

Späť na prehľad


2006 - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar (Spoločné vydanie Slovenska s Indonéziou)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar

Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Indonéziou - Bábkové divadlo - Gašparko a Semar


Slovenské vydanie: Bábkové divadlo - Gašparko a Bábkové divadlo - Semar

Späť na prehľad


2007 - Oravský hrad a La Rocca o Guaita (Spoločné vydanie Slovenska so San Marinom)


Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie Slovenska so San Marinom - Oravský hrad
Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie Slovenska so San Marinom - Oravský hrad

Slovaciká - San Marino - Spoločné vydanie Slovenska so San Marinom - Oravský hrad


Slovenské vydanie: Oravský hrad a La Rocca o Guaita

Späť na prehľad


2008 - Karol Plicka (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Karol Plicka
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - Karol Plicka


Slovenské vydanie: Karol Plicka (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Späť na prehľad


2009 - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum (Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom)


Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum
Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum

Slovaciká - Rakúsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum


Slovenské vydanie: Limes Romanus - Gerulata (Spoločné vydanie s Rakúskom) a Limes Romanus - Carnuntum (Spoločné vydanie s Rakúskom)

Späť na prehľad


2010 - Archeologické múzeum SNM (Spoločné vydanie Slovenska s Egyptskou arabskou republikou)


Slovaciká - Egypt - Spoločné vydanie Slovenska s Egyptskou arabskou republikou - Archeologické múzeum SNM
Slovaciká - Egypt - Spoločné vydanie Slovenska s Egyptskou arabskou republikou - Archeologické múzeum SNM


Slovenské vydanie: Archeologické múzeum SNM - Alabastrová kanopa (Spoločné vydanie s Egyptskou arabskou republikou)

Späť na prehľad


2011 - Medzinárodný rok chémie (Spoločné vydanie Slovenska s Belgickom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Belgickom - Medzinárodný rok chémie


Slovenské vydanie: Medzinárodný rok chémie

Späť na prehľad


2011 - 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4
Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4
Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4
Slovaciká - 20. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Slovenské vydanie: 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Späť na prehľad


2012 - Ján Koniarek (Spoločné vydanie Slovenska so Srbskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska so Srbskom - Ján Koniarek
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska so Srbskom - Ján Koniarek


Slovenské vydanie: Ján Koniarek (Spoločné vydanie so Srbskom)

Späť na prehľad


2013 - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu


Slovenské vydanie: 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (Spoločné vydanie s Českou republikou, Bulharskom a Vatikánom)

Späť na prehľad


2013 - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica (Spoločné vydanie Slovenska s Kórejskou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Kórejskou republikou - Národné kroje - Epický spev Pansori a Umelecký súbor Lúčnica


Slovenské vydanie: Národné kroje - Umelecký súbor Lúčnica (Spoločné vydanie s Kórejskou republikou) a Národné kroje - Epický spev Pansori (Spoločné vydanie s Kórejskou republikou)

Späť na prehľad


2016 - Ján Jessenius (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius

Slovaciká - Maďarsko - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius

Slovaciká - Poľsko - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius


Slovenské vydanie: 450. výročie narodenia Jána Jessenia (1566 – 1621) (Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)

Späť na prehľad


2017 - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime (Spoločné vydanie Slovenska s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom)


Slovaciká - Portugalsko - Spoločné vydanie Slovenska s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime
Slovaciká - Poľsko - Spoločné vydanie Slovenska s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime
Slovaciká - Luxembursko - Spoločné vydanie Slovenska s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom - 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime


Slovenské vydanie: 100. výročie zjavenia vo Fatime (Spoločné vydanie s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom)

Späť na prehľad


2018 - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom (Spoločné vydanie Slovenska s Rumunskom)


Slovaciká - Rumunsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rumunskom - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom
Slovaciká - Rumunsko - Spoločné vydanie Slovenska s Rumunskom - 25 rokov diplomatických vzťahov so Slovenskom


Slovenské vydanie: Pomník Rumunskej kráľovskej armády vo Zvolene (Spoločné vydanie s Rumunskom)

Späť na prehľad


2018 - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie Slovenska s Vatikánom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Vatikánom - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Vatikánom - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka


Slovenské vydanie: 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka (Spoločné vydanie s Vatikánom)

Späť na prehľad


2018 - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky (Spoločné vydanie Slovenska s Tureckom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Tureckom - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Tureckom - Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky


Slovenské vydanie: Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky (Spoločné vydanie s Tureckom)

Späť na prehľad


2019 - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie Slovenska so Slovinskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje

Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska so Slovinskom - Slovenský orloj v Starej Bystrici a slnečné hodiny v Pleterje


Slovenské vydanie: Slovenský orloj v Starej Bystrici (Spoločné vydanie so Slovinskom) a Slnečné hodiny v Pleterje (Spoločné vydanie so Slovinskom)

Späť na prehľad


2019 - Strieborná kadidelnica z chrámu Famen a bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (Spoločné vydanie Slovenska s Čínskou ľudovou republikou)


Slovaciká - Čína - Strieborná kadidelnica z chrámu Famen
Slovaciká - Čína - Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc

Slovaciká - Čína - Strieborná kadidelnica z chrámu Famen
Slovaciká - Čína - Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc


Slovenské vydanie: Strieborná kadidelnica z chrámu Famen (Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou) a Bronzová faléra z Podunajských Biskupíc (Spoločné vydanie s Čínskou ľudovou republikou)

Späť na prehľad


2019 - 30. výročie Nežnej revolúcie (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie
Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 30. výročie Nežnej revolúcie


Slovenské vydanie: 30. výročie Nežnej revolúcie (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Späť na prehľad


2020 - ACT NOW - Environmentálna udržateľnosť (Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom, rozšírené o San Marino, Chorvátsko, OSN (New York), Bielorusko a Maltu - známky Talianska a Malty vyšli až v roku 2021)


Taliansko

Slovaciká - Taliansko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom

Slovaciká - Taliansko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom


San Marino

Slovaciká - San Marino - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska so San Marinom

Slovaciká - San Marino - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska so San Marinom


Chorvátsko

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Chorvátskom


OSN (New York)

Slovaciká - OSN (New York) - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s OSN (New York)


Bielorusko

Slovaciká - Bielorusko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Bieloruskom

Slovaciká - Bielorusko - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Bieloruskom


Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom + Malta

Slovaciká - Malta - Environmentálna udržateľnosť ACT NOW - Spoločné vydanie Slovenska s Talianskom + Malta


Slovenské vydanie: MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)


Poznámka: Analogické emisie vyšli aj pod hlavičkou iných krajín, sú to však diskutabilné, nežiaduce alebo dokonca ilegálne vydania, ktoré nepovažujeme za súčasť spoločného vydania. Pre viac informácií a zoznam ďalších krajín, pozri článok Spletitý príbeh spoločného vydania Environmentálna udržateľnosť ACT NOW v období pandémie koronavírusu COVID-19.

Späť na prehľad


2020 - 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (Spoločné vydanie Slovenska s Poľskom)


Slovaciká - Poľsko - 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. - Kardinál J. Ch. Korec
Slovaciká - Poľsko - 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. - Kardinál J. Ch. Korec


Slovenské vydanie: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (Spoločné vydanie s Poľskom)

Späť na prehľad


2020 - Sokoliarstvo (Spoločné vydanie Slovenska s Mongolskom)


Slovaciká - Mongolsko - Sokoliarstvo - Vladislav Rostoka
Slovaciká - Mongolsko - Sokoliarstvo - Vladislav Rostoka


Slovenské vydanie: Sokoliarstvo (Spoločné vydanie s Mongolskom)

Späť na prehľad


2020 - Vinohradníctvo (Spoločné vydanie Slovenska s Maltou)


Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín

Slovaciká - Malta - Vinohradníctvo - Slovenské vinice a Skalický rubín


Slovenské vydanie: Vinohradníctvo na Slovensku (Spoločné vydanie s Maltou) a Vinohradníctvo na Malte (Spoločné vydanie s Maltou)

Späť na prehľad


2021 - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4 (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4

Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom - 30. výročie založenia Višegrádskej skupiny V4


Slovenské vydanie: 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny (Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom)

Späť na prehľad


2022 - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice

Slovaciká - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou - 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice


Slovenské vydanie: 150. výročie Košicko-bohumínskej železnice (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Späť na prehľad


2023 - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev (Spoločné vydanie Slovenska s Arménskom)


Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie Slovenska s Arménskom - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev - Peter Augustovič
Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie Slovenska s Arménskom - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev - Peter Augustovič


Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie Slovenska s Arménskom - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev - Peter Augustovič


Slovenské vydanie: Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (Spoločné vydanie s Arménskom) a Kláštor Tatev (Spoločné vydanie s Arménskom)

Späť na prehľad


2023 - Maltézska pomoc Slovensko (Spoločné vydanie Slovenska so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)


Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie Slovenska so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - Maltézska pomoc Slovensko


Slovaciká - Zvrchovaný rád maltézskych rytierov - Spoločné vydanie Slovenska so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov - Maltézska pomoc Slovensko
>


Slovenské vydanie: Maltézska pomoc Slovensko (Spoločné vydanie so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov)

Späť na prehľad


2023 - Terchovská muzika a Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom)


Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom - Terchovská muzika
Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom - Mugham


Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie - Mugham a Terchovská muzika


Slovenské vydanie: Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom), Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Späť na prehľad


2023 - 30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty (Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou)


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou -  30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty - Martin Činovský


Slovaciká - Česká republika - Spoločné vydanie Slovenska s Českou republikou -  30. výročie vzniku Českaj pošty a Slovenskej pošty - Martin Činovský


Slovenské vydanie: 30. výročie vzniku Slovenskej pošty a Českej pošty (Spoločné vydanie s Českou republikou)

Späť na prehľad
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists