Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch

22. 09. 2023

Poštová známka:
Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch

Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch
Deň vydania: 22. 09. 2023
 
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov