Nové číslo bulletinu SV. GABRIEL 2023/3 (119)

Nové číslo filatelistického informačného bulletinu Spoločenstva zberateľov filatelistických materiálov s kresťanskou tematikou na Slovensku SV. GABRIEL.

19. 09. 2023

Inaugurácie známok:
Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch
Miesto: Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 22. 09. 2023

Pozvanie na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch v Brodzanoch.Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch


Poštová známka Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch


Slovenská národná knižnica, Slovenská pošta, a. s. a Zväz slovenských filatelsitov, KF 52-40 vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch, ktorá sa uskutoční 22. septembra 2023 o 16.00 hod. v Brodzanoch.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch


Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom PARTIZÁNSKE 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Šiarik


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov