Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Stamp Inaugurations:
Ceremonial inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Renaissance mansion in Brodzany

Ceremonial inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Renaissance mansion in Brodzany
Location: Slovanské múzeum A. S. Puškina, Brodzany
Entry: Free (no admission)
Date: 22. 09. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial inauguration of the postage stamp Beauties of our Homeland: Renaissance mansion in Brodzany in Brodzany (Slovakia).Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch


Poštová známka Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch


Slovenská národná knižnica, Slovenská pošta, a. s. a Zväz slovenských filatelsitov, KF 52-40 vás pozývajú na slávnostnú inauguráciu poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch, ktorá sa uskutoční 22. septembra 2023 o 16.00 hod. v Brodzanoch.

Slávnostná inaugurácia poštovej známky Krásy našej vlasti: Renesančný kaštieľ v Brodzanoch


Na akcii bude otvorená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom PARTIZÁNSKE 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Jozef Šiarik


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists