Joint issue with Azerbaijan - The Music of Terchova and Azerbaijani mugham

Occasional postmark used in Bratislava on the occasion of the issue of the postage stamps of the joint issue with Azerbaijan - The Music of Terchova and Azerbaijani mugham.

02. 10. 2023

Postage Stamp:
Beauties of our Homeland: Renaissance mansion in Brodzany

Beauties of our Homeland: Renaissance mansion in Brodzany
Date of Issue: 22. 09. 2023
Face value: 0,90 €
Postage stamp dimensions: 44,4 x 30,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 6
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Recess printing from flat plates combined with offset
Amount printed: 60000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp from the Beauties of our Homeland stamp series dedicated to the Renaissance mansion in Brodzany.


Text motifs: RENESANČNÝ / KAŠTIEĽ / V BRODZANOCH

Pictorial motifs: Pohľad na priečelie renesančného kaštieľa v Brodzanoch.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp engraving: František Horniak

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Beauties of our Homeland: Renaissance mansion in Brodzany (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Beauties of our Homeland: Renaissance mansion in Brodzany (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Dominantou Brodzian, obce ležiacej v jednom z najsevernejších údolí Tríbeča, je renesančný kaštieľ zo 17. storočia, obklopený rozsiahlym anglickým parkom. Od roku 1846 sa takmer na sto rokov stal rodinným sídlom rakúskeho baróna Gustáva Friesenhofa a jeho potomkov. Friesenhofovci boli príbuzensky úzko spojení s rodinou ruského básnika A. S. Puškina, vďaka čomu ich vdova po básnikovi spolu s deťmi každoročne navštevovala v Brodzanoch.

Kaštieľ je štvorkrídlová dvojpodlažná budova s centrálnym nádvorím, členená hranolovými baštami a vstupnou vežou. Fasády zdobí nárožné kvádrovanie a sgrafitová výzdoba. Stavba, významne reprezentujúca architektúru vidieckych šľachtických sídel bývalej Tekovskej župy, bola v roku 1963 vďaka svojej umelecko-historickej hodnote vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

V priebehu stáročí prešiel objekt zložitým stavebným vývojom. Pôvodná kamenná rezidencia Brogyányiovcov, pochádzajúca z polovice 15. storočia, bola novými majiteľmi Forgáchovcami na začiatku 16. storočia prebudovaná na obranné sídlo s hranolovými baštami a so strieľňami na prízemí. Po roku 1660 sa majiteľom brodzianskeho panstva stal šľachtic Štefan Kvassay st., advokát pôsobiaci v službách ostrihomských arcibiskupov. V snahe vybudovať rodinné sídlo obnovil v tom čase už veľmi zanedbanú kúriu a rozšíril ju o opevnené predhradie s nárožnými baštami, vstupnou vežou a strieľňami. Rezidencia Kvassayovcov tak nadobudla fortifikačný ráz a počas tureckých vpádov na Ponitrie poskytovala ochranu nielen členom rodiny, ale aj brodzianskym poddaným. Pre zvýšenie komfortu obytných priestorov nasledovali na konci 17. storočia ďalšie neskororenesančné stavebné úpravy, na ktoré nadviazala v priebehu nasledujúceho storočia baroková prestavba kaštieľa. Friesenhofovci dali v 19. storočí svojmu sídlu romantickú podobu a pristavili k nemu krídlo, do ktorého umiestnili svoju knižnicu. Anglický park v prírodno-krajinárskom slohu obklopujúci kaštieľ tvoril celok s neďalekým pahorkom Hôrka, na ktorom vybudovali pohrebnú kaplnku a romantický letohrádok.

Po 2. svetovej vojne bolo šľachtické sídlo skonfiškované štátom a desaťročia chátralo. Generálna oprava v rokoch 1971 – 1979 mu vrátila renesančný vzhľad. Po jej ukončení sa kaštieľ stal sídlom Slovanského múzea A. S. Puškina, ktoré pôsobí pod správou Slovenskej národnej knižnice, ktorá realizovala opravu fasády kaštieľa v roku 2021.


Author (source) of the description: Slovenská pošta, s. a. / POFIS - PhDr. Alexandra Lukáčová


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists