Uvedenie poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775)

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Červenom Kláštori pri príležitosti slávnostného uvedenia poštovej známky Osobnosti: Mních Cyprián (1724 - 1775) - 300. výročie narodenia.

26. 07. 2024

Poštová známka:
Bienále ilustrácií Bratislava 2023

Bienále ilustrácií Bratislava 2023
Deň vydania: 08. 09. 2023
Nominálna hodnota: T2 50g €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania výstavy detských knižných ilustrácií Bienále ilustrácií Bratislava 2023.


Textový motív: Bienále ilustrácií / Bratislava 2023

Obrazový motív: Ilustrácia Eleny Odriozola Deti chytajú motýle ku knihe Sentimientos encontrados (Zmiešané pocity), emblém BIB.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Bienále ilustrácií Bratislava 2023 (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Bienále ilustrácií Bratislava je prestížna medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh, ktorá bola založená v roku 1967. Pravidelne sa konala v Dome umenia a neskôr v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží a Bratislavského hradu. V tomto roku sa Bienále ilustrácií Bratislava vracia naspäť do centra mesta – bude sa odohrávať v BIBIANE, Medzinárodnom dome umenia pre deti, na Panskej ulici. Začne sa 4. októbra a skončí 3. decembra 2023.

Neodmysliteľnou súčasťou BIB je už od jeho začiatku poštová známka. V tomto roku bude prezentovať držiteľku Grand Prix BIB 2021 – španielsku ilustrátorku baskického pôvodu, Elenu Odriozolu (*1967). Lásku k maľovaniu zdedila po svojom otcovi a starom otcovi. Vyštudovala umenie a dizajn a odvtedy ilustrovala už asi stovku kníh, ktoré boli preložené do mnohých jazykov (anglického, francúzskeho, japonského, kórejského...). Kniha Sentimientos encontrados (Zmiešané pocity), za ktorú získala Grand Prix, je nádherným poetickým dielom s veľkým naratívnym potenciálom. Čiernobiele ceruzkové ilustrácie si žijú svojím životom a sú plné symbolov. Experimentálny charakter knihy umožňuje variabilné kombinácie textu a ilustrácií, čím ponecháva priestor vlastným príbehom a interpretáciám scén zo života siedmich postáv, ktoré spolu bývajú v jednom dome.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Dipl. Ing. Hana Križanová, MA


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov