Záujem o pohľadnice Jiřího a Pavla Fiedlerovcov z územia Slovenska

Mám záujem o kúpu pohľadníc nafotených na území Slovenska od Jiřího a Pavla Fiedlerovcov...

15. 05. 2023

Poštová známka:
20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
Deň vydania: 01. 03. 2023
Nominálna hodnota: 2,00 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 250000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.


Textový motív: ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL / A OZBROJENÝCH ZBOROV SR

Obrazový motív: Symbolické zvony (zvonkohra) z katedrály Ordinariátu na Peknej ceste v Bratislave.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Peter Nosáľ

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Dôvodom vydania emisie tejto známky je 20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Dvadsať rokov existencie nejakej inštitúcie nie je tak veľa. V tomto prípade ide však o zvláštnu a jedinečnú skutočnosť. Podobne ako je v prípade mladého človeka významným medzníkom života dosiahnutie dospelosti, tak aj Ordinariát OS a OZ SR dosiahol svoju dospelosť a schopnosť plniť svoje poslanie.

Slovenská republika v snahe zabezpečiť práva svojich občanov vrátane základného práva na náboženskú slobodu uzavrela 24. novembra 2000 so Svätou Stolicou základnú zmluvu, v ktorej sa zaviazala k uzavretiu ďalších štyroch dohôd. Jednou z nich mala byť aj dohoda o zabezpečení duchovnej služby katolíckym veriacim pôsobiacim v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Táto dohoda bola podpísaná 21. augusta 2002 a vytvorila predpoklad pre to, aby mohla byť pre tento účel na Slovensku zriadená personálna diecéza, ktorá sa v cirkevnom práve nazýva ordinariát. Pápež Ján Pavol II. svojou bulou Spiritalem progressionem (Duchovný pokrok) z 20. januára 2003 zriadil ordinariát a za jeho prvého biskupa – ordinára menoval dovtedajšieho pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Františka Rábeka. Slávnostným promulgovaním uvedených pápežských dokumentov dňa 1. marca 2003 začal Ordinariát OS a OZ Slovenskej republiky kánonicky jestvovať.

V roku 2009 daroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský Ordinariátu pre účely katedrály nový kostol v Bratislave na Peknej ceste. Nebeským patrónom tak katedrály ako aj Ordinariátu je vojak a mučeník z prvokresťanských čias, svätý Sebastián.

Tvorca pamätnej známky Mgr. art. Peter Nosáľ znázornil na nej zvony katedrály, ktoré nie sú klasickými zvonmi, lež zvonkohrou. Zvony zaznievajú pri rozličných príležitostiach života spoločenstva veriacich a zvlášť radostne zaznejú aj pri dvadsiatom výročí vzniku Ordinariátu ako spoločenstva veriacich katolíkov pôsobiacich v oblastiach ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Mons. František Rábek


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov