02. 10. 2023

Postage Stamp:
20th Anniversary of the Establishment of the Military Ordinariate of Slovakia

20th Anniversary of the Establishment of the Military Ordinariate of Slovakia
Date of Issue: 01. 03. 2023
Face value: 2,00 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 250000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stmp issued on the 20th Anniversary of the Establishment of the Military Ordinariate of Slovakia.


Text motifs: ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL / A OSBROJENÝCH ZBOROV SR

Pictorial motifs: Symbolické zvony (zvonkohra) z katedrály Ordinariátu na Peknej ceste v Bratislave.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Peter Nosáľ

Original artwork(s):

Postage Stamp 20th Anniversary of the Establishment of the Military Ordinariate of Slovakia (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Dôvodom vydania emisie tejto známky je 20. výročie vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Dvadsať rokov existencie nejakej inštitúcie nie je tak veľa. V tomto prípade ide však o zvláštnu a jedinečnú skutočnosť. Podobne ako je v prípade mladého človeka významným medzníkom života dosiahnutie dospelosti, tak aj Ordinariát OS a OZ SR dosiahol svoju dospelosť a schopnosť plniť svoje poslanie.

Slovenská republika v snahe zabezpečiť práva svojich občanov vrátane základného práva na náboženskú slobodu uzavrela 24. novembra 2000 so Svätou Stolicou základnú zmluvu, v ktorej sa zaviazala k uzavretiu ďalších štyroch dohôd. Jednou z nich mala byť aj dohoda o zabezpečení duchovnej služby katolíckym veriacim pôsobiacim v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Táto dohoda bola podpísaná 21. augusta 2002 a vytvorila predpoklad pre to, aby mohla byť pre tento účel na Slovensku zriadená personálna diecéza, ktorá sa v cirkevnom práve nazýva ordinariát. Pápež Ján Pavol II. svojou bulou Spiritalem progressionem (Duchovný pokrok) z 20. januára 2003 zriadil ordinariát a za jeho prvého biskupa – ordinára menoval dovtedajšieho pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Františka Rábeka. Slávnostným promulgovaním uvedených pápežských dokumentov dňa 1. marca 2003 začal Ordinariát OS a OZ Slovenskej republiky kánonicky jestvovať.

V roku 2009 daroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský Ordinariátu pre účely katedrály nový kostol v Bratislave na Peknej ceste. Nebeským patrónom tak katedrály ako aj Ordinariátu je vojak a mučeník z prvokresťanských čias, svätý Sebastián. Tvorca pamätnej známky Mgr. art. Peter Nosáľ znázornil na nej zvony katedrály, ktoré nie sú klasickými zvonmi, lež zvonkohrou. Zvony zaznievajú pri rozličných príležitostiach života spoločenstva veriacich a zvlášť radostne zaznejú aj pri dvadsiatom výročí vzniku Ordinariátu ako spoločenstva veriacich katolíkov pôsobiacich v oblastiach ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.


Author (source) of the description: Mons. František Rábek


New postage stamps and other materials

16. 11. 2023

26. 10. 2023

26. 10. 2023

02. 10. 2023

02. 10. 2023

22. 09. 2023

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists