Známkové územia - Podnestersko

Príspevok z oblasti známkových území zameraný na históriu a poštovú službu Podnesterska.

29. 03. 2024

Poštová známka:
Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)
Deň vydania: 02. 10. 2023
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 30 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 15
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset v kombinácii so serigrafiou
Náklad: 150000

Príležitostná poštová známka Azerbajdžanský mugham vydaná v rámci spoločného vydania s Azerbajdžanom.


Textový motív: AZERBAJDŽANSKÝ MUGHAM

Obrazový motív: Ľudový strunový nástroj azerbajdžanský mugham (spredu a zboku).

Výtvarný návrh známky: Doc. Mgr. Art. Marcel Benčík

Upravený tlačový list:

Poštová známka Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Azerbajdžanský mugham (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Prvé tóny mughamu, jedného z hlavných žánrov azerbajdžanskej ľudovej hudby, zazneli už v dávnych časoch. Korene tohto performatívneho umenia siahajú až k tradícii recitácie Koránu či dokonca do dôb starších – k hymnám sásánovskej Avesty.

Význam slova „mugham“ možno interpretovať ako „Bohom zoslaná hudba“. Pre Azerbajdžancov je nielen krásnou lyrickou melódiou, ale aj stavom mysle, spôsobom splynutia so svetom a druhom vesmírnej filozofie. Mugham zvyčajne hrajú traja hudobníci – hráč na strunový nástroj „tar“, hráč na „kamanču“, ktorá je basovým sláčikovým nástrojom zobrazeným na poštovej známke a spevák „khanande“, ktorý vedie ústrednú tému a dopĺňa ju improvizáciami a emocionálnymi odtieňmi.

Mugham sa ako žáner v Azerbajdžane formoval v období „moslimskej renesancie“, teda v 12. – 13. storočí, keď tvorili mnohí významní básnici. Ich ghazaly (krátke lyrické básne), podobne ako poézia neskorších autorov, tvorili základ mughamu. V tomto dávnom období sa formovali rôzne školy spevákov mughamu, a to v Baku, Šamachu, Gandži, Nachčivane a, samozrejme, v Karabachu. Bola to Šuša, „Konzervatórium východu“, ktorá dala svetu najvýznamnejších spevákov. Ich charakteristickým znakom bol slávny mugham „Karabach šikestesi“.

Zakladateľ azerbajdžanskej skladateľskej školy Uzeyir Hajibayli napísal v roku 1908 mughamovú operu „Leyli a Majnun“. Azerbajdžanské štátne konzervatórium, v ktorom bola výučba mughamu zaradená do učebných osnov, bolo založené v roku 1921 v Baku.

UNESCO vyhlásilo azerbajdžanský mugham za „Majstrovské dielo ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva“ v roku 2003. V roku 2008 bol zaradený do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Vladimír Moravčík


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov