EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.

26. 04. 2024

Slovaciká - slovenskí autori - Marcel Benčík

Slovaciká - slovenskí autori - Marcel Benčík
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 02. 11. 2023 14:52

Prehľad slovacík - poštových známok a iných filatelistických materiálov iných krajín, na tvorbe ktorých sa podieľal slovenský grafický dizajnér Marcel Benčík (zoradené abecedne podľa slovenských názvov krajín vydania).


Marcel Benčík (doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.)


(* 1977, Žilina)

Slovenský grafický dizajnér, vyštudoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde po skončení doktorandského štúdia zostal pedagogicky pôsobiť. Je docentom na Katedre vizuálnej komunikácie a v súčasnosti ju aj vedie. Od roku 2002 pracuje ako grafický dizajnér na voľnej nohe (štúdio dr.bencik). Medzi rokmi 2003 až 2007 bol dizajnérom kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a v rokoch 2005 až 2011 organizoval konferenciu grafického dizajnu KUPÉ. Od roku 2013 pôsobí ako hosťujúci pedagóg na Akademii Sztuk Pieknych w Katowiciach. Okrem dizajnérskej a pedagogickej práce sa tiež venuje aj publikačnej a výskumnej práci v oblasti grafického dizajnu.


Azerbajdžan


2023 - Mugham a Terchovská muzika (Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom)


Výtvarný návrh dvoch poštových známok v hárčekovej úprave

Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom - Terchovská muzika - Marcel Benčík
Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom - Mugham - Marcel Benčík
>


Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom - Mugham a Terchovská muzika - Marcel Benčík
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov