The 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation

Commemorative postage stamp issued on the occasion of the 80th anniversary of the Carpathian-Duklian operation.

28. 08. 2024

Slovacicas - Slovak authors - Marcel Benčík

Slovacicas - Slovak authors - Marcel Benčík
Author: Vojtech Jankovič
Published: 02. 11. 2023 14:52

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of Slovacicas - postage stamps and other philatelic materials of other countries, in the creation of which the Slovak graphic designer Marcel Benčík took part.


Marcel Benčík (doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.)


(* 1977, Žilina)

Slovenský grafický dizajnér, vyštudoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde po skončení doktorandského štúdia zostal pedagogicky pôsobiť. Je docentom na Katedre vizuálnej komunikácie a v súčasnosti ju aj vedie. Od roku 2002 pracuje ako grafický dizajnér na voľnej nohe (štúdio dr.bencik). Medzi rokmi 2003 až 2007 bol dizajnérom kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a v rokoch 2005 až 2011 organizoval konferenciu grafického dizajnu KUPÉ. Od roku 2013 pôsobí ako hosťujúci pedagóg na Akademii Sztuk Pieknych w Katowiciach. Okrem dizajnérskej a pedagogickej práce sa tiež venuje aj publikačnej a výskumnej práci v oblasti grafického dizajnu.


Azerbajdžan


2023 - Mugham a Terchovská muzika (Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom)


Výtvarný návrh dvoch poštových známok v hárčekovej úprave

Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom - Terchovská muzika - Marcel Benčík
Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom - Mugham - Marcel Benčík
>


Slovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie Slovenska s Azerbajdžanom - Mugham a Terchovská muzika - Marcel Benčík
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists