Slovacicas - Slovak authors

Slovacicas - Slovak authors
Author: Vojtech Jankovič
Published: 25. 06. 2014 23:25

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of Slovacicas - postage stamps and other philatelic materials of other countries, in the creation of which Slovak authors participated.


Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak
Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum
Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Jozef Baláž
Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke
Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Do tejto kategórie slovacík zaraďujeme zahraničné poštové známky a iné poštové materiály, na tvorbe ktorých sa celkom alebo čiastočne podieľali slovenskí autori - výtvarníci, maliari, rytci, grafici, dizajnéri a pod. Prehľad slovenských autorov je zoradený v abecednom poradí.Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici - Peter Augustovič
 
Peter Augustovič - slovenský maliar a grafik
Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik - Jozef Baláž
 
Jozef Baláž - slovenský maliar, grafik, ilustrátor
Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca
 
Igor Benca - slovenský maliar a vysokoškolský pedagóg
SSlovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie - Terchovská muzika - Marcel Benčík
 
Marcel Benčík - slovenský grafický dizajnér
Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak
 
Peter Biľak - slovenský grafik a typograf
Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan - Rudolf Cigánik
 
Rudolf Cigánik - slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik, sochár
Slovaciká - Slovinsko - Slovenský orloj v Starej Bystrici - Jozef Česla
 
Jozef Česla - slovenský rytec, stredoškolský učiteľ
Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Martin Činovský
 
Martin Činovský - slovenský výtvarník, grafik, rytec, ilustrátor
Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke
 
Arnold Feke - slovenský výtvarník a rytec
Slovaciká - Vatikán - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka - František Horniak
 
František Horniak - slovenský rytec
Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka - Dušan Kállay
 
Dušan Kállay - slovenský výtvarník, grafik, ilustrátor a maliar
Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum - Igor Piačk
 
Igor Piačka - slovenský maliar a grafik
Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius - Vladislav Rostok
 
Vladislav Rostoka - slovenský grafický dizajnér a typograf
Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková
 
Katarína Ševellová-Šuteková - slovenská maliarka, grafička, ilustrátorka
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists