Slovaciká - slovenskí autori

Slovaciká - slovenskí autori
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 25. 06. 2014 23:25

Prehľad slovacík - poštových známok a iných filatelistických materiálov iných krajín, na tvorbe ktorých podieľali slovenskí autori.


Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak
Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum
Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Jozef Baláž
Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke
Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik

Do tejto kategórie slovacík zaraďujeme zahraničné poštové známky a iné poštové materiály, na tvorbe ktorých sa celkom alebo čiastočne podieľali slovenskí autori - výtvarníci, maliari, rytci, grafici, dizajnéri a pod. Prehľad slovenských autorov je zoradený v abecednom poradí.Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici - Peter Augustovič
 
Peter Augustovič - slovenský maliar a grafik
Slovaciká - Spoločné vydanie s Francúzskom - Milan Rastislav Štefánik - Jozef Baláž
 
Jozef Baláž - slovenský maliar, grafik, ilustrátor
Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - 1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda - Igor Benca
 
Igor Benca - slovenský maliar a vysokoškolský pedagóg
SSlovaciká - Azerbajdžan - Spoločné vydanie - Terchovská muzika - Marcel Benčík
 
Marcel Benčík - slovenský grafický dizajnér
Slovaciká - Holandsko - Výplatné - Peter Biľak
 
Peter Biľak - slovenský grafik a typograf
Slovaciká - Čína - Bojnický zámok a Terasy v Handan - Rudolf Cigánik
 
Rudolf Cigánik - slovenský akademický maliar, ilustrátor, grafik, sochár
Slovaciká - Slovinsko - Slovenský orloj v Starej Bystrici - Jozef Česla
 
Jozef Česla - slovenský rytec, stredoškolský učiteľ
Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Martin Činovský
 
Martin Činovský - slovenský výtvarník, grafik, rytec, ilustrátor
Slovaciká - Maďarsko - Titanic - Arnold Feke
 
Arnold Feke - slovenský výtvarník a rytec
Slovaciká - Vatikán - 1150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka - František Horniak
 
František Horniak - slovenský rytec
Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou - Karol Plicka - Dušan Kállay
 
Dušan Kállay - slovenský výtvarník, grafik, ilustrátor a maliar
Slovaciká - Spoločné vydanie s Rakúskom - Limes Romanus - Gerulata a Carnuntum - Igor Piačk
 
Igor Piačka - slovenský maliar a grafik
Slovaciká - Spoločné vydanie s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom - Ján Jessenius - Vladislav Rostok
 
Vladislav Rostoka - slovenský grafický dizajnér a typograf
Slovaciká - Česká republika - Ochrana prírody - Katarína Ševellová-Šuteková
 
Katarína Ševellová-Šuteková - slovenská maliarka, grafička, ilustrátorka
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov