30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post (Joint issue with the Czech Republic)

Commemorative postage stamp commemorating the 30th anniversary of the founding of the Slovak Post and Czech Post issued as a joint issue with the Czech Republic.

02. 10. 2023

Postage Stamp:
The Music of Terchova (Joint issue with Azerbaijan)

The Music of Terchova (Joint issue with Azerbaijan)
Date of Issue: 02. 10. 2023
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 30 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 15
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset in combination with serigraphy
Amount printed: 150000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp The Music of Terchová (Joint issue with Azerbaijan).


Text motifs: TERCHOVSKÁ MUZIKA

Pictorial motifs: Štylizovaná terchovská basa (spredu a zboku).

Postage stamp artwork: Doc. Mgr. Art. Marcel Benčík

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp The Music of Terchova (Joint issue with Azerbaijan) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp The Music of Terchova (Joint issue with Azerbaijan) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Úryvok ľudovej piesne približuje vzťah obyvateľov terchovskej doliny k ich domácemu hudobnému folklóru. Legenda hovorí, že vraj v Terchovej je najviac muzikantov a spevákov na meter štvorcový, a preto takmer každá osada v Terchovej mala vlastnú kapelu. Emisia poštovej známky „Terchovská muzika“ je poctou všetkým generáciám z tejto lokality, ktoré zachovali poklady predkov pre súčasný svet a ďalej ich rozvíjajú.

Terchovská muzika je vrchárska archaická ľudová hudba, ktorá je dodnes živá v oblasti Kysuckej vrchoviny, ale aj všade tam, kde sa po vysťahovaní usadili Terchovčania. Ide o troj-štvorčlenné sláčikové obsadenie s malou dvojstrunovou basou, ktorá je motívom poštovej známky, pričom v novšej dobe sa mohla pridať aj heligónka. Typický je výrazný viachlasný spev všetkých muzikantov. Herný prejav pôvodne úzko súvisel s tancom, preto je hudobný štýl temperamentný, zemitý s rýchlymi medzihrami „do skoku“ a pomalšími spevnými pasážami s názvom „vlekom“. Množstvo piesní je venovaných legendárnemu ľudovému hrdinovi – zbojníckemu kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorý sa narodil v Terchovej.

Presný vznik Terchovskej muziky nepoznáme, pretože sa prirodzene dedí ústnym podaním z generácie na generáciu. Prvé písomné zmienky sú z konca 19. storočia. Neskôr si ju vďaka jej výrazným interpretom a osobnostiam všímajú nielen odborníci či umelci, ale dostáva sa aj do povedomia širokej verejnosti na Slovensku a vo svete. V tejto súvislosti bola dňa 5. 12. 2013 zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Ide o najvýznamnejšie ocenenie, aké sa tradičnej kultúre môže dostať. Pre celé Slovensko a obec Terchovú, ktorá bola žiadateľom o zápis, je to medzinárodný úspech a pozitívna propagácia slovenskej kultúry vo svete.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Vladimír Moravčík


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists