Veľká zberateľská burza (filatelia, filokartia, numizmatika) v Žiline

Pozvanie na veľkú zberateľskú burzu pre oblasti filatelia, filokartia a numizmatika Ingeo v Žiline.

17. 09. 2023

Poštová známka:
Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)
Deň vydania: 02. 10. 2023
 
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov