Krásy našej vlasti: Hričovský hrad

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Hričovskému hradu.

06. 09. 2024

Poštová známka:
Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)

Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom)
Deň vydania: 02. 10. 2023
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 30 x 40 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 15
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset v kombinácii so serigrafiou
Náklad: 150000

Príležitostná poštová známka Terchovská muzika vydaná v rámci spoločného vydania s Azerbajdžanom.


Textový motív: TERCHOVSKÁ MUZIKA

Obrazový motív: Dvojstrunová basa terchovskej muziky (spredu a zboku).

Výtvarný návrh známky: Doc. Mgr. Art. Marcel Benčík

Upravený tlačový list:

Poštová známka Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Terchovská muzika (Spoločné vydanie s Azerbajdžanom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Úryvok ľudovej piesne približuje vzťah obyvateľov terchovskej doliny k ich domácemu hudobnému folklóru. Legenda hovorí, že vraj v Terchovej je najviac muzikantov a spevákov na meter štvorcový, a preto takmer každá osada v Terchovej mala vlastnú kapelu. Emisia poštovej známky „Terchovská muzika“ je poctou všetkým generáciám z tejto lokality, ktoré zachovali poklady predkov pre súčasný svet a ďalej ich rozvíjajú.

Terchovská muzika je vrchárska archaická ľudová hudba, ktorá je dodnes živá v oblasti Kysuckej vrchoviny, ale aj všade tam, kde sa po vysťahovaní usadili Terchovčania. Ide o troj-štvorčlenné sláčikové obsadenie s malou dvojstrunovou basou, ktorá je motívom poštovej známky, pričom v novšej dobe sa mohla pridať aj heligónka. Typický je výrazný viachlasný spev všetkých muzikantov. Herný prejav pôvodne úzko súvisel s tancom, preto je hudobný štýl temperamentný, zemitý s rýchlymi medzihrami „do skoku“ a pomalšími spevnými pasážami s názvom „vlekom“. Množstvo piesní je venovaných legendárnemu ľudovému hrdinovi – zbojníckemu kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorý sa narodil v Terchovej.

Presný vznik Terchovskej muziky nepoznáme, pretože sa prirodzene dedí ústnym podaním z generácie na generáciu. Prvé písomné zmienky sú z konca 19. storočia. Neskôr si ju vďaka jej výrazným interpretom a osobnostiam všímajú nielen odborníci či umelci, ale dostáva sa aj do povedomia širokej verejnosti na Slovensku a vo svete. V tejto súvislosti bola dňa 5. 12. 2013 zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Ide o najvýznamnejšie ocenenie, aké sa tradičnej kultúre môže dostať. Pre celé Slovensko a obec Terchovú, ktorá bola žiadateľom o zápis, je to medzinárodný úspech a pozitívna propagácia slovenskej kultúry vo svete.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Vladimír Moravčík


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov