Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Postage Stamp:
Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan)

Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan)
Date of Issue: 02. 10. 2023
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 30 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 15
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset in combination with serigraphy
Amount printed: 150000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp Azerbaijani mugham issued as a part of the joint issue with Azerbaijan.


Text motifs: AZERBAJDŽANSKÝ MUGHAM

Pictorial motifs: Ľudový strunový nástroj azerbajdžanský mugham (spredu a zboku).

Postage stamp artwork: Doc. Mgr. Art. Marcel Benčík

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Prvé tóny mughamu, jedného z hlavných žánrov azerbajdžanskej ľudovej hudby, zazneli už v dávnych časoch. Korene tohto performatívneho umenia siahajú až k tradícii recitácie Koránu či dokonca do dôb starších – k hymnám sásánovskej Avesty.

Význam slova „mugham“ možno interpretovať ako „Bohom zoslaná hudba“. Pre Azerbajdžancov je nielen krásnou lyrickou melódiou, ale aj stavom mysle, spôsobom splynutia so svetom a druhom vesmírnej filozofie. Mugham zvyčajne hrajú traja hudobníci – hráč na strunový nástroj „tar“, hráč na „kamanču“, ktorá je basovým sláčikovým nástrojom zobrazeným na poštovej známke a spevák „khanande“, ktorý vedie ústrednú tému a dopĺňa ju improvizáciami a emocionálnymi odtieňmi.

Mugham sa ako žáner v Azerbajdžane formoval v období „moslimskej renesancie“, teda v 12. – 13. storočí, keď tvorili mnohí významní básnici. Ich ghazaly (krátke lyrické básne), podobne ako poézia neskorších autorov, tvorili základ mughamu. V tomto dávnom období sa formovali rôzne školy spevákov mughamu, a to v Baku, Šamachu, Gandži, Nachčivane a, samozrejme, v Karabachu. Bola to Šuša, „Konzervatórium východu“, ktorá dala svetu najvýznamnejších spevákov. Ich charakteristickým znakom bol slávny mugham „Karabach šikestesi“.

Zakladateľ azerbajdžanskej skladateľskej školy Uzeyir Hajibayli napísal v roku 1908 mughamovú operu „Leyli a Majnun“. Azerbajdžanské štátne konzervatórium, v ktorom bola výučba mughamu zaradená do učebných osnov, bolo založené v roku 1921 v Baku.

UNESCO vyhlásilo azerbajdžanský mugham za „Majstrovské dielo ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva“ v roku 2003. V roku 2008 bol zaradený do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Vladimír Moravčík


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists