Results of the public poll for the most beautiful Slovak stamp of 2022

Announcement of the official results of the survey for the most beautiful Slovak postage stamp for 2022.

17. 07. 2023

Postage Stamp:
Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan)

Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan)
Date of Issue: 02. 10. 2023
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 30 x 40 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 15
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset in combination with serigraphy
Amount printed: 150000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp Azerbaijani mugham issued as a part of the joint issue with Azerbaijan.


Text motifs: AZERBAJDŽANSKÝ MUGHAM

Pictorial motifs: Ľudový strunový nástroj azerbajdžanský mugham (spredu a zboku).

Postage stamp artwork: Doc. Mgr. Art. Marcel Benčík

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Azerbaijani mugham (Joint issue with Azerbaijan) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Prvé tóny mughamu, jedného z hlavných žánrov azerbajdžanskej ľudovej hudby, zazneli už v dávnych časoch. Korene tohto performatívneho umenia siahajú až k tradícii recitácie Koránu či dokonca do dôb starších – k hymnám sásánovskej Avesty.

Význam slova „mugham“ možno interpretovať ako „Bohom zoslaná hudba“. Pre Azerbajdžancov je nielen krásnou lyrickou melódiou, ale aj stavom mysle, spôsobom splynutia so svetom a druhom vesmírnej filozofie. Mugham zvyčajne hrajú traja hudobníci – hráč na strunový nástroj „tar“, hráč na „kamanču“, ktorá je basovým sláčikovým nástrojom zobrazeným na poštovej známke a spevák „khanande“, ktorý vedie ústrednú tému a dopĺňa ju improvizáciami a emocionálnymi odtieňmi.

Mugham sa ako žáner v Azerbajdžane formoval v období „moslimskej renesancie“, teda v 12. – 13. storočí, keď tvorili mnohí významní básnici. Ich ghazaly (krátke lyrické básne), podobne ako poézia neskorších autorov, tvorili základ mughamu. V tomto dávnom období sa formovali rôzne školy spevákov mughamu, a to v Baku, Šamachu, Gandži, Nachčivane a, samozrejme, v Karabachu. Bola to Šuša, „Konzervatórium východu“, ktorá dala svetu najvýznamnejších spevákov. Ich charakteristickým znakom bol slávny mugham „Karabach šikestesi“.

Zakladateľ azerbajdžanskej skladateľskej školy Uzeyir Hajibayli napísal v roku 1908 mughamovú operu „Leyli a Majnun“. Azerbajdžanské štátne konzervatórium, v ktorom bola výučba mughamu zaradená do učebných osnov, bolo založené v roku 1921 v Baku.

UNESCO vyhlásilo azerbajdžanský mugham za „Majstrovské dielo ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva“ v roku 2003. V roku 2008 bol zaradený do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.


Author (source) of the description: Slovenská pošta / POFIS - Mgr. Vladimír Moravčík


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists