Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006)

Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006)
Deň vydania: 05. 12. 2023
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset v kombinácii so serigrafiou
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná slovenskému výtvarníkovi a autorovi československých a slovenských poštových známok Jozefovi Balážovi (1923 – 2006).


Textový motív: Deň poštovej známky / JOZEF BALÁŽ (1923 – 2006)

Obrazový motív: Portrét Jozefa Baláža, fragmenty z jeho známkovej tvorby.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006) (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov