Nové číslo spravodajcu OLYMPSPORT 2023/3 (194)

Informácia o vydaní nového čísla spravodajcu českej asociácie pre olympijskú a športovú filateliu OLYMPSPORT.

30. 10. 2023

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006)

Deň poštovej známky: Jozef Baláž (1923 – 2006)
Deň vydania: 05. 12. 2023
Nominálna hodnota: 1,20 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset v kombinácii so serigrafiou
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky venovaná slovenskému výtvarníkovi a autorovi československých a slovenských poštových známok Jozefovi Balážovi (1923 – 2006).


Textový motív: Deň poštovej známky / JOZEF BALÁŽ (1923 – 2006)

Obrazový motív: Portrét Jozefa Baláža, fragment z jeho tvorby.

Výtvarný návrh známky: akad. mal. Martin Činovský

Rytina známky: akad. mal. Martin Činovský

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov