Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Historický poštový voz

Deň poštovej známky: Historický poštový voz
Deň vydania: 02. 12. 2022
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 30
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky zobrazujúca historický poštový voz.


Textový motív: Deň / poštovej / známky / Historický / poštový / voz

Obrazový motív: Známka: Historický poštový balíkový doručovací voz; Kupón: znak Československej štátnej pošty z obdobia 1918 - 1939.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Známka s kupónom:

Poštová známka Deň poštovej známky: Historický poštový voz (Známka s kupónom)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Historický poštový voz (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Už v období starovekej Rímskej ríše v rámci štátnej poštovej služby (cursus publicus) zavedenej cisárom Augustom (27 pred Kr. – 14 po Kr.) prepravovali nielen ľudí, ale aj poštové zásielky rôzne druhy vozov. Prepravu listín síce zvyčajne zabezpečovali jazdci na koni, ale na dopravu väčších zásielok, tovaru alebo osôb slúžili buď ľahšie dvojkolesové (carrus) alebo štvorkolesové vozy (raeda).

V ranom stredoveku sa preprava pošty vozmi nerozvíjala, poslovia chodili väčšinou peši alebo koňmo. Koncom 15. storočia sa objavil nový druh voza – koč, ktorý vynikal ľahkosťou a rýchlosťou. Začal sa používať aj na prepravu kráľovskej pošty a kuriérov. V období reforiem cisárovnej Márie Terézie v 40. rokoch 18. stor. sa rozšírila a stabilizovala poštová preprava. Preto sa aj v habsburskej monarchii začalo uvažovať o možnosti zapojenia špeciálnych vozov, tzv. diligencií (dostavníkov), do poštovej dopravy, ako tomu bolo už dávnejšie v Anglicku alebo Francúzsku. Skúšobné jazdy sa osvedčili a tak už v roku 1750 prevzal štát prevádzkovanie diligencií do svojej réžie. Začiatkom 19. stor. sa ukázala potreba skvalitnenia a najmä zrýchlenia prepravy poštových zásielok. Reformu dopravy osôb aj pošty naštartoval v roku 1823 Maximilián Ottenfeld, nový riaditeľ správy poštových vozov, zavedením pravidelných jázd pohodlnými a dobre odpruženými vozmi (Eilpostwagen), ktoré jazdili na poštových trasách aj v noci.

Ďalší pokrok v doprave ľudí aj poštových zásielok nastal s nástupom železnice. Už v roku 1838 zaviedli v Anglicku prvú vlakovú poštu, keď počas jazdy priamo v poštovom vozni zapojenom do vlakovej súpravy posádka poštových zamestnancov triedila listové a balíkové zásielky. Takto vytriedená pošta sa vykladala na železničných staniciach do balíkových doručovacích vozov, ktoré ju cestnými kurzami rozvážali na poštové úrady. Nákladný priestor takýchto balíkových vozov tvorila obyčajne drevená skriňová korba obitá plechom. K záprahu sa používal jeden alebo dva kone. Preprava poštových zásielok balíkovými doručovacími vozmi pretrvala až do roku 1960, keď bola plne nahradená motorovými vozidlami.

Na poštovej známke a na prítlači obálky prvého dňa je vyobrazený práve takýto balíkový doručovací voz. Používala ho aj československá poštová správa v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Vtedajší znak Československej štátnej pošty používaný na jej dopravných prostriedkoch je na kupóne známky.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Leo Lichvár


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov