Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.

27. 05. 2022

Poštová známka:
Deň poštovej známky: Historický poštový voz

Deň poštovej známky: Historický poštový voz
Deň vydania: 02. 12. 2022
Nominálna hodnota: 1,00 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 1
Počet známok v sérii: 30
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Poštová známka z emisného radu Deň poštovej známky zobrazujúca historický poštový voz.


Textový motív: Deň / poštovej / známky / Historický / poštový / voc

Obrazový motív: Historický poštový voz.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Deň poštovej známky: Historický poštový voz (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov