Informal friendly meeting of meeting of stamp and postcard collectors in Bratislava

Invitation to an informal friendly meeting of stamp and postcard collectors organized by the Philatelic Club KF 51–34 in Bratislava in cooperation with the Union of Slovak Philatelists (ZSF) and the philatelic information portal www.postoveznamky.sk.

26. 06. 2024

Postage Stamp:
Day of postage stamp: Historic mail car

Day of postage stamp: Historic mail car
Date of Issue: 02. 12. 2022
Face value: 1,00 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 1
Stamps in set: 30
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 300000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Day of postage stamp series depicting a historic mail car.


Text motifs: Deň / poštovej / známky / Historický / poštový / voz

Pictorial motifs: Známka: Historický poštový balíkový doručovací voz; Kupón: znak Československej štátnej pošty z obdobia 1918 - 1939.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Day of postage stamp: Historic mail car (Postage stamp with coupon)


Original artwork(s):

Postage Stamp Day of postage stamp: Historic mail car (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Už v období starovekej Rímskej ríše v rámci štátnej poštovej služby (cursus publicus) zavedenej cisárom Augustom (27 pred Kr. – 14 po Kr.) prepravovali nielen ľudí, ale aj poštové zásielky rôzne druhy vozov. Prepravu listín síce zvyčajne zabezpečovali jazdci na koni, ale na dopravu väčších zásielok, tovaru alebo osôb slúžili buď ľahšie dvojkolesové (carrus) alebo štvorkolesové vozy (raeda).

V ranom stredoveku sa preprava pošty vozmi nerozvíjala, poslovia chodili väčšinou peši alebo koňmo. Koncom 15. storočia sa objavil nový druh voza – koč, ktorý vynikal ľahkosťou a rýchlosťou. Začal sa používať aj na prepravu kráľovskej pošty a kuriérov. V období reforiem cisárovnej Márie Terézie v 40. rokoch 18. stor. sa rozšírila a stabilizovala poštová preprava. Preto sa aj v habsburskej monarchii začalo uvažovať o možnosti zapojenia špeciálnych vozov, tzv. diligencií (dostavníkov), do poštovej dopravy, ako tomu bolo už dávnejšie v Anglicku alebo Francúzsku. Skúšobné jazdy sa osvedčili a tak už v roku 1750 prevzal štát prevádzkovanie diligencií do svojej réžie. Začiatkom 19. stor. sa ukázala potreba skvalitnenia a najmä zrýchlenia prepravy poštových zásielok. Reformu dopravy osôb aj pošty naštartoval v roku 1823 Maximilián Ottenfeld, nový riaditeľ správy poštových vozov, zavedením pravidelných jázd pohodlnými a dobre odpruženými vozmi (Eilpostwagen), ktoré jazdili na poštových trasách aj v noci.

Ďalší pokrok v doprave ľudí aj poštových zásielok nastal s nástupom železnice. Už v roku 1838 zaviedli v Anglicku prvú vlakovú poštu, keď počas jazdy priamo v poštovom vozni zapojenom do vlakovej súpravy posádka poštových zamestnancov triedila listové a balíkové zásielky. Takto vytriedená pošta sa vykladala na železničných staniciach do balíkových doručovacích vozov, ktoré ju cestnými kurzami rozvážali na poštové úrady. Nákladný priestor takýchto balíkových vozov tvorila obyčajne drevená skriňová korba obitá plechom. K záprahu sa používal jeden alebo dva kone. Preprava poštových zásielok balíkovými doručovacími vozmi pretrvala až do roku 1960, keď bola plne nahradená motorovými vozidlami.

Na poštovej známke a na prítlači obálky prvého dňa je vyobrazený práve takýto balíkový doručovací voz. Používala ho aj československá poštová správa v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Vtedajší znak Československej štátnej pošty používaný na jej dopravných prostriedkoch je na kupóne známky.


Author (source) of the description: Mgr. Leo Lichvár


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists