The greatest Slovak as a novelty for collectors

An extraordinary collector's novelty offer in the form of a banknote with a portrait of M.R. Štefánik, which opens a new edition dedicated to Slovak personalities of social, cultural and political life.

21. 09. 2022

Stamp Inaugurations:
Ceremonial introduction of the postage stamp Day of postage stamp: Historic mail car

Ceremonial introduction of the postage stamp Day of postage stamp: Historic mail car
Location: Agrokomplex Nitra, Pavilón M2, Výstavná 654/4, Nitra
Entry: Free (no admission)
Date: 08. 12. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the ceremonial introduction of the postage stamp Day of postage stamp: Historic mail car in Nitra (Slovakia).


Poštová známka Deň poštovej známky: Historický poštový voz


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Slovenská pošta, a. s., Agrokomplex Nitra, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre a Klub filatelistov 52-51 Nitra si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné uvedenie novej poštovej známky Deň poštovej známky: Historický poštový voz, ktorá sa uskutoční 8. decembra 2022 o 14.00 hod. v rámci výstavy Agrosalón 2022 v areáli AGROKOMPLEXu Nitra v Nitre.

Slávnostné uvedenie poštovej známky Deň poštovej známky: Historický poštový voz

Na akcii bude zriadená príležitostná poštové priehradka, na ktorej sa bude používať príležitostná poštová pečiatka s domicilom NITRA 1.Mapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Milan Šajgalík

© www.pofis.sk


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists