Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Poštová známka:
UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom

UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom
Deň vydania: 26. 10. 2023
Nominálna hodnota: 2,60 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 4
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 40000

Poštová známka z edičného radu UMENIE venovaná gemerskej gotickej nástennej maľbe s vyobrazením maľby z Kostola Zvestovania Panne Márii v Chyžnom.


Textový motív: KOSTOL ZVESTOVANIA / PANNE MÁRII / V CHYŽNOM

Obrazový motív: Detail maľby z Kostola Zvestovania Panne Márii v Chyžnom.

Výtvarný návrh známky: František Horniak

Rytina známky: František Horniak

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov