Celoslovenská zberateľská burza v Košiciach

Pozvanie na celoslovenskú zberateľskú burzu v Košiciach.

14. 04. 2024

Poštová známka:
UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom

UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom
Deň vydania: 26. 10. 2023
Nominálna hodnota: 2,60 €
Rozmery známky: 44,4 x 54,4 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 2
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Náklad: 40000

Poštová známka z edičného radu UMENIE venovaná gemerskej gotickej nástennej maľbe s vyobrazením maľby z Kostola Zvestovania Panne Márii v Chyžnom.


Textový motív: KOSTOL ZVESTOVANIA / PANNE MÁRII / V CHYŽNOM

Obrazový motív: Detail maľby z Kostola Zvestovania Panne Márii v Chyžnom.

Výtvarný návrh známky: František Horniak

Rytina známky: František Horniak

Upravený tlačový list:

Poštová známka UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Jedna z najpôvabnejších stredovekých sakrálnych stavieb v Gemeri sa zachovala v obci Chyžné neďaleko Jelšavy. Kostol Zvestovania Panne Márii už z diaľky upúta vysokým murovaným štítom a masívnym ohradným múrom. Bol postavený v druhej polovici 13. storočia ako jednoloďový so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou. Obvodové steny a klenba presbytéria vrátane vnútornej steny víťazného oblúka sú na celej ploche pokryté nástennou maľbou datovanou do druhej polovice 14. storočia. Ich autorom je jeden z pomocníkov Majstra ochtinského presbytéria. V poslednej tretine 15. storočia získal panstvo Jelšava vrátane Chyžného rod Zápoľských. Vďaka nim sa súčasťou interiéru kostola stal vzácny vyrezávaný krídlový oltár z roku 1508, s ústredným súsoším Zvestovania Panne Márii a s maľovanými dvojstrannými krídlami, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Centrálne sochy anjela a Márie sú bezpochyby dielom samotného Majstra Pavla. Oltárne maľby sa tematicky pridržiavajú mariánskeho zasvätenia kostola. Na otvorených krídlach sú to výjavy Navštívenie, Narodenie a Klaňanie Troch kráľov. Štvrtý obraz sv. Juraja zabíjajúceho draka má vzťah k donátorom kostola z rodu Bubekovcov. Na pašiovej strane oltára pri zatvorených krídlach sú výjavy utrpenia Panny Márie – Ukrižovanie a Snímanie z kríža. V predele je stvárnené oslavné Korunovanie Panny Márie, sprevádzané z dvoch strán postavami dvoch svätých uhorských kráľov Štefana a Ladislava. Hodnotný mobiliár kostola dopĺňa baroková kazateľnica z 1. pol. 18. stor. či drevená empora zdobená maľovanou rastlinnou ornamentikou. Rovnako hodnotný je aj zdobený kazetový strop z roku 1745. Organ z roku 1854 v klasicistickej skrini je doplnený barokovými sochami sv. Heleny a Barbory, ktoré boli pôvodne súčasťou barokovej úpravy oltára pred jeho reštaurovaním.


Autor (zdroj) popisu: Slovenská pošta / POFIS - Ing. arch. Vladimír Ondrejovič


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov