XVII. Letné paralympijské hry Paríž 2024 - Lukostreľba

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XVII. Letných paralympijských hier Paríž 2024 s námetom lukostreľby.

28. 06. 2024

Príležitostná pečiatka:
Uvedenie poštových známok Umenie: Gotická cesta

Uvedenie poštových známok Umenie: Gotická cesta
Deň používania: 10. 11. 2023
 
Pošta: RÁKOŠ
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Rákoši pri príležitosti slávnostného uvedenia poštových známok Umenie: Gotická cesta - UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Najsvätejšej Trojice v Rákoši a UMENIE: Gemerská gotická nástenná maľba – Kostol Zvestovania Panne Márii v Chyžnom.


Textový motív: UVEDENIE POŠTOVÝCH ZNÁMOK UMENIE 2023 / Gotická cesta

Obrazový motív: Logo Gotickej cesty - trojjediný boh (hlava).

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov