Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

19. 06. 2024

Poštová známka:
Vianoce 2024: Mobiliár z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove

Vianoce 2024: Mobiliár z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove
Deň vydania: 31. 10. 2024
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1000000

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2024 s námetom Mobiliára z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Detail Mobiliára z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove.

Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Vianoce 2024: Mobiliár z Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov