Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Poštová známka:
EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies

EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies
Deň vydania: 26. 04. 2024
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 160000

Poštová známka z emisného radu EUROPA so spoločným námetom Fauny a flóry tatranských plies.


Textový motív: Hlaváč pásoplutvý / Cottus poecilotups

Obrazový motív: Hlaváč pásoplutvý na dne tatranského plesa.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Peter Nosáľ

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov