Ochrana prírody: Vihorlatské vrchy – Hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus)

Príležitostná poštová známka z emisného radu Ochrana prírody venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny – hadiarovi krátkoprstému (Circaetus gallicus).

07. 06. 2024

Poštová známka:
90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit

90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit
Deň vydania: 24. 05. 2024
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 44,1 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 8
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Serigrafia
Náklad: 250000

Príležitostná poštová známka venovaná 90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit v roku 1934 vo Svite.


Textový motív: 90 ROKOV / BAŤOVÝCH / ZÁVODOV / VO SVITE / Jan Antonín Baťa / CHEMOSVIT (logotyp)


Upravený tlačový list:

Poštová známka 90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 90. výročie založenia spoločnosti Chemosvit (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov