100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia

Postage stamp issued on the occasion of the 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia.

05. 08. 2022

Postal Card with imprint:
Day of postage stamp and philately 2020

Day of postage stamp and philately 2020
Date of Issue: 18. 12. 2020
Face value: T2 50g 

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postal (correspondence) pre-stamped card with embossed stamp 10th anniversary of the entering of the Slovak Republic to the Deň poštovej známky a filatelie 2020.


Text motifs: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY A FILATELIE / 20 / 20

Pictorial motifs: Štylizovaná známka v hornej (nadzemnej) časti s oblohou s oblakmi a slnkom, v dolnej (podzemnej časti) s náznakom vírusov (pandémia koronavírusu COVID-19).

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists