Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2024

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

01. 07. 2024

Postage Stamp:
Day of postage stamp: Vladimír Machaj (1929 – 2016)

Day of postage stamp: Vladimír Machaj (1929 – 2016)
Date of Issue: 04. 12. 2020
Face value: 0,80 €
Postage stamp dimensions: 44,1 x 26,5 + k 22 x 26,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 30
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 600000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp from the Day of postage stamp series devoted to the Slovak artist and the author of Slovak postage stamps Vladimír Machaj (1929 – 2016).


Text motifs: DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY / VLADIMÍR / MACHAJ / 1929 - 2016

Pictorial motifs: Portrét Vladimíra Machaja, fragmenty slovenských poštových známok, ktoré navrhol.

Postage stamp artwork: akad. mal. Martin Činovský

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp Day of postage stamp: Vladimír Machaj (1929 – 2016) (Postage stamp with coupon)


Original artwork(s):

Postage Stamp Day of postage stamp: Vladimír Machaj (1929 – 2016) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Vladimír Machaj (1929 – 2016), akad. maliar, grafik, známy a oceňovaný ilustrátor najmä detskej knihy a rozprávok, sa v roku 1996 pomerne nečakane, s odstupom 40 rokov od štúdia úžitkovej grafiky, predstavil ako autor poštovej známky. V rokoch 1949 – 1956 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u Antonína Strnadela v špeciálnom ateliéri pre úžitkovú grafiku a absolvoval aj semestre štúdia známkovej tvorby pod odborným vedením Cyrila Boudu.

Desaťročia sa prioritne venoval ilustrácii a knižnej tvorbe. Pôsobil ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, ilustroval mnohé publikácie, kultové tituly detskej literatúry, knihy rozprávok, báje a povesti, knižky pre najmenších i diela svetovej literatúry. Za ilustračnú tvorbu získal najvýznamnejšie československé, slovenské i medzinárodné ocenenia.

Pre slovenskú známkovú tvorbu v nasledujúcich rokoch vytvoril kolekciu desiatich známok. Po známkach s motívom kamzíka, zubra, muflóna, lesných plodov i niekoľko emisií s námetom ochrany prírody a známky na pozdravy k sviatkom.

Môžeme u neho hovoriť o nadväznosti na tradíciu vytvárať známku ako aplikovanú grafiku vysokej umeleckej úrovne. Machaj vytvára známku s pochopením pre špecifiká tejto maloformátovej grafiky, komplexne, obrazové i písmové zložky vyvážene, v jednotiacej zväčša jednomotívovej kompozícii a prekreslených detailoch. V jeho tvorbe nachádzame lyricko-poeticky ladené emisie Veľká noc a Vianoce, romantizujúce prírodné scenérie, ako aj presnou vedeckou akríbiou vykreslené chránené rastliny a živočíchy. V tomto zmysle upúta najmä štvorznámková emisia Európska mačka divá, vydaná v medzinárodnej emisii WWF (Svetový fond ochrany prírody), ktoré zobrazujú ohrozené živočíšne druhy. Machaj popri výstižnom zobrazení mačky vytvoril i emotívne podfarbené portréty tohto vzácne sa vyskytujúceho endemitu ako pôsobivé vyjadrenie svojho vzťahu k prírode.

Pomerne početná známková tvorba tohto legendárneho ilustrátora i keď sa jej aktívne začal venovať až v neskoršom období, hoci k nej nikdy nestratil vzťah, je integrálnou súčasťou jeho grafického diela a originálnym autorským príspevkom, umeleckým vkladom do známkovej tvorby Slovenska.


Author (source) of the description: Mgr. Antónia Paulinyová


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists