Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

04. 09. 2024

Poštová známka:
Vianoce 2020: Tradičná slovenská modrotlač

Vianoce 2020: Tradičná slovenská modrotlač
Deň vydania: 13. 11. 2020
Nominálna hodnota: T2 50g 
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000

Poštová známka vydaná k Vianociam v roku 2020 s námetom tradičnej slovenskej modrotlače.


Textový motív: nie je

Obrazový motív: Snehový modrotlačový vzor (zima)

Výtvarný návrh známky: Adrian Ferda

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Vianoce 2020: Tradičná slovenská modrotlač (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

V 20. storočí začala ručne vyrábaná modrotlač zaostávať za masovou produkciou textilných fabrík. Napriek tomu bola ešte v polovici 20. storočia na Slovensku činná dvadsiatka vidieckych modrotlačových dielní. Nosenie tradičného odevu bolo vo viacerých oblastiach stále živé, a keďže remeselní modrotlačiari prispôsobovali sortiment svojich výrobkov konkrétnej cieľovej skupine, napriek vyšším cenám dokázali prežiť.

Až štátny zákaz prevádzkovania živností v 50. rokoch urýchlil zánik modrotlačiarskeho remesla v prirodzenom prostredí. Na druhej strane však modrotlač cez výrobné družstvá, napríklad Kroj, založený v roku 1948 Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v bratislavskej Petržalke, začína reagovať na súčasnejšie požiadavky doby a z vidieckeho prostredia preniká vo forme bytových doplnkov aj do mestských domácností.

Tradičné modrotlačové návrhy boli oživované originálnymi návrhmi súdobých výtvarníkov, z ktorých vynikali najmä tí, ktorí pracovali v ÚĽUV-e, pretože v rámci systematickej práce mohli čerpať materiál z terénnych výskumov v tradičnom prostredí. Prelomovými pre súčasnú podobu modrotlače boli 70. roky, keď ÚĽUV nadviazal spoluprácu so Stanislavom Trnkom, potomkom slávnej modrotlačiarskej rodiny z Púchova. Táto spolupráca sa ukázala ako obojstranne obohacujúca – pre výrobcu, že mohol nerušene pokračovať v remeselnej práci, a pre ÚĽUV, že získal majstra, ktorý svojimi bohatými skúsenosťami posúval ďalej aj výtvarníkov. Stanislav Trnka ročne vyprodukoval až 20 000 metrov modrotlače.

Po roku 1989 sa so zmenou ekonomických podmienok otvoril trh. Pomôcť dnešným výrobcom môže popri ÚĽUV-e, ktorý tento rok slávi 75. výročie vzniku, hádam aj prestížny zápis slovenskej modrotlače do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2018.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Tomáš Mikolaj, Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov