Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp of 2021

Information about the Public poll for the most beautiful Slovak postage stamp and first day cover (FDC) issued in 2021.

27. 05. 2022

Postage Stamp:
Christmas 2020: Traditional Slovak Blueprint

Christmas  2020: Traditional Slovak Blueprint
Date of Issue: 13. 11. 2020
Face value: T2 50g 
Postage stamp dimensions: 26,5 x 33,9 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 2000000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postage stamp issued to the Christmas 2020 devoted to the traditional slovak blueprint.


Text motifs: nie je

Pictorial motifs: Snehový modrotlačový vzor (zima)

Postage stamp artwork: Adrian Ferda

Original artwork(s):

Postage Stamp Christmas  2020: Traditional Slovak Blueprint (Original artwork(s))


Thematic description and context:

V 20. storočí začala ručne vyrábaná modrotlač zaostávať za masovou produkciou textilných fabrík. Napriek tomu bola ešte v polovici 20. storočia na Slovensku činná dvadsiatka vidieckych modrotlačových dielní. Nosenie tradičného odevu bolo vo viacerých oblastiach stále živé, a keďže remeselní modrotlačiari prispôsobovali sortiment svojich výrobkov konkrétnej cieľovej skupine, napriek vyšším cenám dokázali prežiť.

Až štátny zákaz prevádzkovania živností v 50. rokoch urýchlil zánik modrotlačiarskeho remesla v prirodzenom prostredí. Na druhej strane však modrotlač cez výrobné družstvá, napríklad Kroj, založený v roku 1948 Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v bratislavskej Petržalke, začína reagovať na súčasnejšie požiadavky doby a z vidieckeho prostredia preniká vo forme bytových doplnkov aj do mestských domácností.

Tradičné modrotlačové návrhy boli oživované originálnymi návrhmi súdobých výtvarníkov, z ktorých vynikali najmä tí, ktorí pracovali v ÚĽUV-e, pretože v rámci systematickej práce mohli čerpať materiál z terénnych výskumov v tradičnom prostredí. Prelomovými pre súčasnú podobu modrotlače boli 70. roky, keď ÚĽUV nadviazal spoluprácu so Stanislavom Trnkom, potomkom slávnej modrotlačiarskej rodiny z Púchova. Táto spolupráca sa ukázala ako obojstranne obohacujúca – pre výrobcu, že mohol nerušene pokračovať v remeselnej práci, a pre ÚĽUV, že získal majstra, ktorý svojimi bohatými skúsenosťami posúval ďalej aj výtvarníkov. Stanislav Trnka ročne vyprodukoval až 20 000 metrov modrotlače.

Po roku 1989 sa so zmenou ekonomických podmienok otvoril trh. Pomôcť dnešným výrobcom môže popri ÚĽUV-e, ktorý tento rok slávi 75. výročie vzniku, hádam aj prestížny zápis slovenskej modrotlače do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v roku 2018.


Author (source) of the description: Mgr. Tomáš Mikolaj, Ústredie ľudovej umeleckej výroby


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists