Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Poštová známka:
Vinohradníctvo na Slovensku (spoločné vydanie s Maltou)

Vinohradníctvo na Slovensku (spoločné vydanie s Maltou)
Deň vydania: 24. 10. 2020
Nominálna hodnota: 1,65 €
Rozmery známky: 44.1 x 26.5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 5
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 100000

Príležitostná poštová známka s námetom vinohradníctva(spoločné vydanie s Maltou)


Textový motív: VINOHRADNÍCTVO NA SLOVENSKU

Obrazový motív: Pohľad na vinice na Malte, fľaša s etiketou Skalický rubín

Upravený tlačový list:

Poštová známka Vinohradníctvo na Slovensku (spoločné vydanie s Maltou) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka Vinohradníctvo na Slovensku (spoločné vydanie s Maltou) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Emisia poštovej známky Vinohradníctvo na Slovensku prezentuje unikátne značkové víno Skalický rubín, ktoré v roku 2017 získalo vykonávacím nariadením Európskej komisie č. 2017/2328 chránené označenie pôvodu (CHOP). Vinič sa v okolí Skalice pestoval už v časoch Veľkomoravskej ríše, čo dokazujú nálezy vinohradníckych nožov z 9. storočia z pohrebiska na Kopečnici. Prvá písomná zmienka o tunajšom vinohradníctve pochádza z roku 1450, keď ostrihomský diecézny arcibiskup a kardinál Dionýz zo Seče oslobodil od cirkevného desiatka vyklčované a obnovené pozemky vinohradov zvané Novosády.

Základ Skalického rubína tvorí klon Frankovky modrej − Lampart, ktorý priniesli do mesta údajne františkáni alebo karmelitáni zo severného Francúzska v 16. storočí. Odvtedy sa tento nápoj stal pre Skalicu a okolie významným kultúrnym a civilizačným fenoménom, ktorý obyvateľom zabezpečil obživu i nový duchovný rozlet. Skalický rubín sa ako značkové víno oficiálne datuje od roku 1926, hoci skalický vzdelanec, hlasista a lekár Pavel Blaho označil vôbec po prvý raz skalické červené ako Skalický rubín už v roku 1895 na výstave v Prahe. Mesto Skalica povolilo predaj Skalického rubína vo viechach v roku 1932 a v roku 1933 vydalo súhlas používať na etiketách mestský znak.

Skalický rubín je červené víno, ktoré sa získava buď spoločným alkoholovým skvasením čerstvého hrozna alebo kupážou vín z odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal v pomere minimálne 70 % Frankovky modrej a 30 % Svätovavrineckého a Modrého Portugalu v ľubovoľnom pomere. Musí ísť o hrozno dopestované na presne ohraničenom území pod vrchom Vintoperk v chotároch Skalice, Mokrého Hája, Popudinských Močidlian, Prietržky, Radošoviec a Vrádišťa.

Motívom poštovej známky sú vinohrady na svahu vrchu Vintoperk s aktuálne najlepším Skalickým rubínom (2019) zaradeným do Salónu vín Slovenskej republiky z produkcie Vinárstva Tureček, ktorý bol vyrobený z hrozna dopestovaného vinárstvom rodiny Gajdových − Vysoké Pole. Emisiu poštovej známky dopĺňa typická skalická vinohradnícka búda ležiaca v údolí trate Krátke vysoké pole. V 19. storočí patrila rodine Mittákovcov. Búda je typická kamenným murivom prešovne a drevenou ochodzou na hornom podlaží, ktorú dal začiatkom 20. storočia pristavať Dušan Samuel Jurkovič. Nepochybne existovala už v 19. storočí, ak nie ešte predtým. Dokazuje to svojou literárnou spisbou aj Svetozár Hurban Vajanský; v čase skalickej advokátskej praxe búdu priateľov Mittákovcov nezriedka navštevoval a inšpirovaný červeným vínkom z jej pivnice napísal novelu Duchovia sudov. Obrázok z novejších časov, vydanú „písmom a tlačou Jozefa Škarnicla v Skalici roku 1874“.


Autor (zdroj) popisu: Pavol Dinka


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov