Lecture (KF 00-15): 100 years since the establishment of the post office at Kbely Airport and its use by airmail

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

01. 04. 2021

Postage Stamp:
Viticulture in Slovakia (joint issue with Malta)

Viticulture in Slovakia (joint issue with Malta)
Date of Issue: 24. 10. 2020
Face value: 1,65 €
Postage stamp dimensions: 44.1 x 26.5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 5
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 100000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp with viticulture motifs (joint issue with Malta)


Text motifs: VINOHRADNÍCTVO NA SLOVENSKU

Pictorial motifs: Pohľad na vinice na Malte, fľaša s etiketou Skalický rubín

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Viticulture in Slovakia (joint issue with Malta) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Viticulture in Slovakia (joint issue with Malta) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Emisia poštovej známky Vinohradníctvo na Slovensku prezentuje unikátne značkové víno Skalický rubín, ktoré v roku 2017 získalo vykonávacím nariadením Európskej komisie č. 2017/2328 chránené označenie pôvodu (CHOP). Vinič sa v okolí Skalice pestoval už v časoch Veľkomoravskej ríše, čo dokazujú nálezy vinohradníckych nožov z 9. storočia z pohrebiska na Kopečnici. Prvá písomná zmienka o tunajšom vinohradníctve pochádza z roku 1450, keď ostrihomský diecézny arcibiskup a kardinál Dionýz zo Seče oslobodil od cirkevného desiatka vyklčované a obnovené pozemky vinohradov zvané Novosády.

Základ Skalického rubína tvorí klon Frankovky modrej − Lampart, ktorý priniesli do mesta údajne františkáni alebo karmelitáni zo severného Francúzska v 16. storočí. Odvtedy sa tento nápoj stal pre Skalicu a okolie významným kultúrnym a civilizačným fenoménom, ktorý obyvateľom zabezpečil obživu i nový duchovný rozlet. Skalický rubín sa ako značkové víno oficiálne datuje od roku 1926, hoci skalický vzdelanec, hlasista a lekár Pavel Blaho označil vôbec po prvý raz skalické červené ako Skalický rubín už v roku 1895 na výstave v Prahe. Mesto Skalica povolilo predaj Skalického rubína vo viechach v roku 1932 a v roku 1933 vydalo súhlas používať na etiketách mestský znak.

Skalický rubín je červené víno, ktoré sa získava buď spoločným alkoholovým skvasením čerstvého hrozna alebo kupážou vín z odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal v pomere minimálne 70 % Frankovky modrej a 30 % Svätovavrineckého a Modrého Portugalu v ľubovoľnom pomere. Musí ísť o hrozno dopestované na presne ohraničenom území pod vrchom Vintoperk v chotároch Skalice, Mokrého Hája, Popudinských Močidlian, Prietržky, Radošoviec a Vrádišťa.

Motívom poštovej známky sú vinohrady na svahu vrchu Vintoperk s aktuálne najlepším Skalickým rubínom (2019) zaradeným do Salónu vín Slovenskej republiky z produkcie Vinárstva Tureček, ktorý bol vyrobený z hrozna dopestovaného vinárstvom rodiny Gajdových − Vysoké Pole. Emisiu poštovej známky dopĺňa typická skalická vinohradnícka búda ležiaca v údolí trate Krátke vysoké pole. V 19. storočí patrila rodine Mittákovcov. Búda je typická kamenným murivom prešovne a drevenou ochodzou na hornom podlaží, ktorú dal začiatkom 20. storočia pristavať Dušan Samuel Jurkovič. Nepochybne existovala už v 19. storočí, ak nie ešte predtým. Dokazuje to svojou literárnou spisbou aj Svetozár Hurban Vajanský; v čase skalickej advokátskej praxe búdu priateľov Mittákovcov nezriedka navštevoval a inšpirovaný červeným vínkom z jej pivnice napísal novelu Duchovia sudov. Obrázok z novejších časov, vydanú „písmom a tlačou Jozefa Škarnicla v Skalici roku 1874“.


Author (source) of the description: Pavol Dinka


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists