100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia

Postage stamp issued on the occasion of the 100th anniversary of the Provincial Fire Union in Slovakia.

05. 08. 2022

Postage Stamp:
Viticulture in Slovakia (joint issue with Malta)

Viticulture in Slovakia (joint issue with Malta)
Date of Issue: 24. 10. 2020
Face value: 1,65 €
Postage stamp dimensions: 44.1 x 26.5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 5
Stamps in set: 2
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 100000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp with viticulture motifs (joint issue with Malta)


Text motifs: VINOHRADNÍCTVO NA SLOVENSKU

Pictorial motifs: Pohľad na vinice na Malte, fľaša s etiketou Skalický rubín

Adjusted printing sheet:

Postage Stamp Viticulture in Slovakia (joint issue with Malta) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp Viticulture in Slovakia (joint issue with Malta) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Emisia poštovej známky Vinohradníctvo na Slovensku prezentuje unikátne značkové víno Skalický rubín, ktoré v roku 2017 získalo vykonávacím nariadením Európskej komisie č. 2017/2328 chránené označenie pôvodu (CHOP). Vinič sa v okolí Skalice pestoval už v časoch Veľkomoravskej ríše, čo dokazujú nálezy vinohradníckych nožov z 9. storočia z pohrebiska na Kopečnici. Prvá písomná zmienka o tunajšom vinohradníctve pochádza z roku 1450, keď ostrihomský diecézny arcibiskup a kardinál Dionýz zo Seče oslobodil od cirkevného desiatka vyklčované a obnovené pozemky vinohradov zvané Novosády.

Základ Skalického rubína tvorí klon Frankovky modrej − Lampart, ktorý priniesli do mesta údajne františkáni alebo karmelitáni zo severného Francúzska v 16. storočí. Odvtedy sa tento nápoj stal pre Skalicu a okolie významným kultúrnym a civilizačným fenoménom, ktorý obyvateľom zabezpečil obživu i nový duchovný rozlet. Skalický rubín sa ako značkové víno oficiálne datuje od roku 1926, hoci skalický vzdelanec, hlasista a lekár Pavel Blaho označil vôbec po prvý raz skalické červené ako Skalický rubín už v roku 1895 na výstave v Prahe. Mesto Skalica povolilo predaj Skalického rubína vo viechach v roku 1932 a v roku 1933 vydalo súhlas používať na etiketách mestský znak.

Skalický rubín je červené víno, ktoré sa získava buď spoločným alkoholovým skvasením čerstvého hrozna alebo kupážou vín z odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal v pomere minimálne 70 % Frankovky modrej a 30 % Svätovavrineckého a Modrého Portugalu v ľubovoľnom pomere. Musí ísť o hrozno dopestované na presne ohraničenom území pod vrchom Vintoperk v chotároch Skalice, Mokrého Hája, Popudinských Močidlian, Prietržky, Radošoviec a Vrádišťa.

Motívom poštovej známky sú vinohrady na svahu vrchu Vintoperk s aktuálne najlepším Skalickým rubínom (2019) zaradeným do Salónu vín Slovenskej republiky z produkcie Vinárstva Tureček, ktorý bol vyrobený z hrozna dopestovaného vinárstvom rodiny Gajdových − Vysoké Pole. Emisiu poštovej známky dopĺňa typická skalická vinohradnícka búda ležiaca v údolí trate Krátke vysoké pole. V 19. storočí patrila rodine Mittákovcov. Búda je typická kamenným murivom prešovne a drevenou ochodzou na hornom podlaží, ktorú dal začiatkom 20. storočia pristavať Dušan Samuel Jurkovič. Nepochybne existovala už v 19. storočí, ak nie ešte predtým. Dokazuje to svojou literárnou spisbou aj Svetozár Hurban Vajanský; v čase skalickej advokátskej praxe búdu priateľov Mittákovcov nezriedka navštevoval a inšpirovaný červeným vínkom z jej pivnice napísal novelu Duchovia sudov. Obrázok z novejších časov, vydanú „písmom a tlačou Jozefa Škarnicla v Skalici roku 1874“.


Author (source) of the description: Pavol Dinka


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists