Lecture (KF 00-15): Meter marks from our territory 1926 - 2021, milestones and collector`s challenges

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

04. 02. 2021

Collectors' Bourses:
Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)
Location: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíková 7 (Luník VIII), Košice
Entry: After paying the admission
Date: 15. 11. 2020

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia)


Čas konania: 7:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2020: 18. 10., 15. 11.

Zberateľské odbory: mince, bankovky, medaile, poštové známky, odznaky, pohľadnice, knihy, telefónne karty, bižutéria, starožitnosti, hračky, modely.

Usporiadateľ: Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice

Informácie a objednávka stolov:
      Tel.: 055 / 307 8314 (20,00 - 21,00)
      Web: www.numizmatikake.sk

Doprava: Od železničnej stanice autobusom č. 10 alebo č. 17, smer Luník VIII., vystúpiť na predposlednej zastávke s názvom "Stodolova".

Mapa s uvedeným miestom konania:
Zdroj:


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists