R. Novák: POSTAGE STAMPS - HOBBY OR INVESTMENT? THE COLLECTOR`S AND INVESTOR`S GUIDE

Introduction of and expert reviews on the textbook POŠTOVNÍ ZNÁMKY - KONÍČEK, NEBO INVESTICE? PRŮVODCE SBĚRATELE A INVESTORA (POSTAGE STAMPS - HOBBY OR INVESTMENT? THE COLLECTOR'S AND INVESTOR'S GUIDE), authored by Radek Novák.

26. 12. 2022

Collectors' Bourses:
Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)
Location: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíková 7 (Luník VIII), Košice
Entry: After paying the admission
Date: 12. 02. 2023

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).


Čas konania: 7:00 - 12:00

Ďalšie termíny v roku 2022: 20. 11.

Zberateľské odbory: mince, bankovky, medaile, poštové známky, odznaky, pohľadnice, knihy, telefónne karty, bižutéria, starožitnosti, hračky, modely.

Usporiadateľ: Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka Košice

Informácie a objednávka stolov:

» Tel.: 055 / 307 8314 (20,00 - 21,00)

» Web: www.numizmatikake.sk

Doprava: Od železničnej stanice autobusom č. 10 alebo č. 17, smer Luník VIII., vystúpiť na predposlednej zastávke s názvom "Stodolova".Mapa s uvedeným miestom konania:Zdroj:

© www.filatelia-kosice.eu

© Burza mincí


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists