80. výročie Slovenského národného povstania (SNP)

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP).

28. 08. 2024

Poštová známka:
100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (spoločné vydanie s Poľskom)

100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (spoločné vydanie s Poľskom)
Deň vydania: 18. 05. 2020
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 36,8 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 6
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 180000

Príležitostná poštová známka v hárčekovej úprave vydaná pri príležitosti 100. výročia narodenia pápeža Jána Pavla II. ako spoločné vydanie s Poľskom.


Textový motív: 100. VÝROČIE NARODENIA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.

Obrazový motív: Portrét zamysleného pápeža Jána Pavla II. so svätožiarou.

Výtvarný návrh známky: Maciej Jędrysik

Známka s kupónom:

Poštová známka 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (spoločné vydanie s Poľskom) (Známka s kupónom)


Upravený tlačový list:

Poštová známka 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (spoločné vydanie s Poľskom) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005) (spoločné vydanie s Poľskom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr i jeho starší brat Edmund. Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymenovaný za kardinála. V konkláve 16. októbra 1978 ho kardináli zvolili za 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za pápeža. Bol prvým pápežom slovanského pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Pontifikát Jána Pavla II. bol tretí najdlhší. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, povedal asi 3 500 prejavov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí... Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil Katolíckej cirkvi nový dynamizmus.

Už na jeho pohrebe niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Pápež Benedikt XVI. ho 1. mája 2011 (Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za blahoslaveného a pápež František ho 27. apríla 2014 (tiež Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za svätého. Jeho liturgická spomienka sa v Katolíckej cirkvi slávi 22. októbra – deň prevzatia pápežského úradu.

Na známke je znázornený so svätožiarou zamýšľajúci sa pápež a v pozadí jeho rodný dom vo Wadowiciach. Prítlač na FDC zobrazuje kľačiaceho pápeža pri modlitbe a na pečiatke je holubica (symbol Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 1920 – 2005.


Autor (zdroj) popisu: Mons. Ján Vallo


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov