New and Updated articles in the section Actual News - Specialized articles

Overview of new and updated articles in the section Actual News - Specialized articles, which is dedicated to specialized information for collectors of philatelic materials and all those interested in philately and postage stamps

11. 07. 2024

Postage Stamp:
100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland)

100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland)
Date of Issue: 18. 05. 2020
Face value: 1,70 €
Postage stamp dimensions: 36,8 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 6
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 180000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to mark the 100th birth anniversary of Pope John Paul II as a joint issue with Poland.


Text motifs: 100. VÝROČIE NARODENIA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.

Pictorial motifs: Portrét zamysleného pápeža Jána Pavla II. so svätožiarou.

Postage stamp artwork: Maciej Jędrysik

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp 100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland) (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr i jeho starší brat Edmund. Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymenovaný za kardinála. V konkláve 16. októbra 1978 ho kardináli zvolili za 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za pápeža. Bol prvým pápežom slovanského pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Pontifikát Jána Pavla II. bol tretí najdlhší. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, povedal asi 3 500 prejavov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí... Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil Katolíckej cirkvi nový dynamizmus.

Už na jeho pohrebe niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Pápež Benedikt XVI. ho 1. mája 2011 (Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za blahoslaveného a pápež František ho 27. apríla 2014 (tiež Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za svätého. Jeho liturgická spomienka sa v Katolíckej cirkvi slávi 22. októbra – deň prevzatia pápežského úradu.

Na známke je znázornený so svätožiarou zamýšľajúci sa pápež a v pozadí jeho rodný dom vo Wadowiciach. Prítlač na FDC zobrazuje kľačiaceho pápeža pri modlitbe a na pečiatke je holubica (symbol Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 1920 – 2005.


Author (source) of the description: Mons. Ján Vallo


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists