Actual information from the Union of Czech Philatelists

Review of the most recent information from the Union of Czech Philatelists as provided by the journal Informace SČF

08. 11. 2020

Postage Stamp:
100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland)

100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland)
Date of Issue: 18. 05. 2020
Face value: 1,70 €
Postage stamp dimensions: 36,8 x 26,5 mm
Printing sheet form: UTL
Stamps in printing sheet: 6
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 180000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamp issued to mark the 100th birth anniversary of Pope John Paul II as a joint issue with Poland.


Text motifs: 100. VÝROČIE NARODENIA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.

Pictorial motifs: Portrét zamysleného pápeža Jána Pavla II. so svätožiarou.

Postage stamp artwork: Maciej Jędrysik

Postage stamp with coupon:

Postage Stamp 100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland) (Postage stamp with coupon)


Adjusted printing sheet:

Postage Stamp 100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland) (Adjusted printing sheet)


Original artwork(s):

Postage Stamp 100th birth anniversary of Pope John Paul II (1920 - 2005) (joint issue with Poland) (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr i jeho starší brat Edmund. Otec zomrel v roku 1941.

Počas 2. svetovej vojny začal tajne študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymenovaný za kardinála. V konkláve 16. októbra 1978 ho kardináli zvolili za 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za pápeža. Bol prvým pápežom slovanského pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Pontifikát Jána Pavla II. bol tretí najdlhší. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, povedal asi 3 500 prejavov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí... Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil Katolíckej cirkvi nový dynamizmus.

Už na jeho pohrebe niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Pápež Benedikt XVI. ho 1. mája 2011 (Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za blahoslaveného a pápež František ho 27. apríla 2014 (tiež Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za svätého. Jeho liturgická spomienka sa v Katolíckej cirkvi slávi 22. októbra – deň prevzatia pápežského úradu.

Na známke je znázornený so svätožiarou zamýšľajúci sa pápež a v pozadí jeho rodný dom vo Wadowiciach. Prítlač na FDC zobrazuje kľačiaceho pápeža pri modlitbe a na pečiatke je holubica (symbol Ducha Svätého) a nápis Karol Wojtyla, 1920 – 2005.


Author (source) of the description: Mons. Ján Vallo


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists