Ponuka známok rôznych európskych krajín emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Výhodná ponuka väčšinou samostatných známok viacerých európskych krajín vydaných v rámci spoločnej emisie EUROPA 2016: Ekológia v Európe - mysli zeleno!

01. 02. 2024

Poštová známka:
100. výročie založenia Slovenského národného divadla

100. výročie založenia Slovenského národného divadla
Deň vydania: 28. 02. 2020
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 900000

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.


Textový motív: 100. VÝROČIE ZALOŽENIA / SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO DIVADLA

Obrazový motív: Nočná silueta historickej budovy Slovenského národného divadla s Ganymedovou fontánou na Hviezdoslavovom námestí, tri divadelné postavy.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Daniela Olejníková

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Slovenské národné divadlo (SND) zohrávalo od svojho založenia významnú úlohu v kontexte slovenskej kultúry. Samotnému vzniku SND v roku 1920 predchádzali kultúrno-spoločenské a politické udalosti, ktoré súviseli so vznikom prvej Československej republiky. Na jeseň v roku 1919 vzniklo v Bratislave Družstvo SND, ktoré malo zabezpečiť činnosť stáleho profesionálneho divadla na Slovensku. Slávnostným predstavením opery Bedřicha Smetanu Hubička členovia Východočeskej divadelnej spoločnosti riaditeľa B. Jeřábka dňa 1. marca 1920 za prítomnosti vládnych predstaviteľov otvorili historicky prvú sezónu SND. Prvé predstavenie činoherného súboru sa uskutočnilo nasledujúci deň 2. marca 1920, bolo to uvedenie hry bratov Mrštíkovcov Maryša. Baletný súbor SND sa prihlásil v máji 1920. V priebehu prvých rokov sa predstavenia konali väčšinou po česky, s príchodom prvých slovenských hercov (Janko Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, Andrej Bagar) rástol počet činoherných predstavení v slovenskom jazyku. Operu a balet v medzivojnovom období profiloval riaditeľ SND a dirigent Oskar Nedbal spolu so svojím synovcom Karlom Nedbalom. Prvými slovenskými opernými sólistami boli Janko Blaho, Mária Kišonová-Hubová, Štefan Hoza, Margita Česányiová a ďalší.

Divadelnú prevádzku nepriaznivo poznačili politické zmeny 1938 – 1939, keď boli prinútení k odchodu českí členovia činoherného, operného a baletného súboru. Povojnové roky a nástup socializmu znamenali konfrontáciu s oficiálnou doktrínou režimu, ktorý volal po umení zrozumiteľnom pre široké vrstvy. O to výraznejšie umelci v roku 1989 participovali na politických, spoločenských a umeleckých premenách Slovenska.

SND aktuálne sídli v dvoch budovách – historická budova SND sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí a postavili ju ako Városi színház (Mestské divadlo) v roku 1886 významní viedenskí architekti F. Fellner ml. (1847 – 1916) a H. Helmer (1849 – 1919), ktorých divadelné stavby zdobia námestia mnohých európskych miest. Do roku 1919 sa tu hrávalo striedavo po nemecky a po maďarsky. V rokoch 1969 – 1972 bola postavená k pôvodnej budove prístavba v zadnej časti divadla. Nová budova SND (autormi architektonického návrhu sú Martin Kusý, Pavol Paňák, Peter Bauer) situovaná na ľavom brehu Dunaja v blízkosti komplexu Eurovea, bola slávnostne otvorená v roku 2007.


Autor (zdroj) popisu: Mgr. Jana Laslavíková, PhD.


Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov