100. výročie založenia Slovenského národného divadla - www.postoveznamky.sk

75. výročie Organizácie Spojených národov

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 75. výročia Organizácie Spojených národov.

14. 02. 2020

Poštová známka:
100. výročie založenia Slovenského národného divadla

Deň vydania: 28. 02. 2020
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 26,5 x 44,1 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 900000

Príležitostná poštová známka venovaná 100. výročiu založenia Slovenského národného divadla v Bratislave.


Textový motív: 100. VÝROČIE ZALOŽENIA / SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO DIVADLA

Obrazový motív: Nočná silueta historickej budovy Slovenského národného divadla s Ganymedovou fontánou na Hviezdoslavovom námestí, tri divadelné postavy.

Výtvarný návrh známky: Mgr. art. Daniela Olejníková

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 100. výročie založenia Slovenského národného divadla (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov