Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 2/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

09. 08. 2023

Postage Stamp:
100th anniversary of the Slovak National Theater

100th anniversary of the Slovak National Theater
Date of Issue: 28. 02. 2020
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 26,5 x 44,1 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 50
Stamps in set: 1
Printing company: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 900000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Commemorative postage stamps devoted to the 100th anniversary of the Slovak National Theater in Bratislava.


Text motifs: 100. VÝROČIE ZALOŽENIA / SLOVENSKÉHO / NÁRODNÉHO DIVADLA

Pictorial motifs: Nočná silueta historickej budovy Slovenského národného divadla s Ganymedovou fontánou na Hviezdoslavovom námestí, tri divadelné postavy.

Postage stamp artwork: Mgr. art. Daniela Olejníková

Original artwork(s):

Postage Stamp 100th anniversary of the Slovak National Theater (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Slovenské národné divadlo (SND) zohrávalo od svojho založenia významnú úlohu v kontexte slovenskej kultúry. Samotnému vzniku SND v roku 1920 predchádzali kultúrno-spoločenské a politické udalosti, ktoré súviseli so vznikom prvej Československej republiky. Na jeseň v roku 1919 vzniklo v Bratislave Družstvo SND, ktoré malo zabezpečiť činnosť stáleho profesionálneho divadla na Slovensku. Slávnostným predstavením opery Bedřicha Smetanu Hubička členovia Východočeskej divadelnej spoločnosti riaditeľa B. Jeřábka dňa 1. marca 1920 za prítomnosti vládnych predstaviteľov otvorili historicky prvú sezónu SND. Prvé predstavenie činoherného súboru sa uskutočnilo nasledujúci deň 2. marca 1920, bolo to uvedenie hry bratov Mrštíkovcov Maryša. Baletný súbor SND sa prihlásil v máji 1920. V priebehu prvých rokov sa predstavenia konali väčšinou po česky, s príchodom prvých slovenských hercov (Janko Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, Andrej Bagar) rástol počet činoherných predstavení v slovenskom jazyku. Operu a balet v medzivojnovom období profiloval riaditeľ SND a dirigent Oskar Nedbal spolu so svojím synovcom Karlom Nedbalom. Prvými slovenskými opernými sólistami boli Janko Blaho, Mária Kišonová-Hubová, Štefan Hoza, Margita Česányiová a ďalší.

Divadelnú prevádzku nepriaznivo poznačili politické zmeny 1938 – 1939, keď boli prinútení k odchodu českí členovia činoherného, operného a baletného súboru. Povojnové roky a nástup socializmu znamenali konfrontáciu s oficiálnou doktrínou režimu, ktorý volal po umení zrozumiteľnom pre široké vrstvy. O to výraznejšie umelci v roku 1989 participovali na politických, spoločenských a umeleckých premenách Slovenska.

SND aktuálne sídli v dvoch budovách – historická budova SND sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí a postavili ju ako Városi színház (Mestské divadlo) v roku 1886 významní viedenskí architekti F. Fellner ml. (1847 – 1916) a H. Helmer (1849 – 1919), ktorých divadelné stavby zdobia námestia mnohých európskych miest. Do roku 1919 sa tu hrávalo striedavo po nemecky a po maďarsky. V rokoch 1969 – 1972 bola postavená k pôvodnej budove prístavba v zadnej časti divadla. Nová budova SND (autormi architektonického návrhu sú Martin Kusý, Pavol Paňák, Peter Bauer) situovaná na ľavom brehu Dunaja v blízkosti komplexu Eurovea, bola slávnostne otvorená v roku 2007.


Author (source) of the description: Mgr. Jana Laslavíková, PhD.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists