Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2023

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2023.

25. 04. 2024

Poštová známka:
MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)

MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom)
Deň vydania: 27. 03. 2020
Nominálna hodnota: 1,70 €
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 30
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s.r.o., Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 300000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti veľtrhu MILANOFIL 2020 v rámci kampane ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ Organizácie spojených národov ACT NOW na podporu životného prostredia a elimináciu klimatických zmien.


Textový motív: ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ

Obrazový motív: Piktogram cyklistu.

Grafická úprava: Adrian Ferda

Hárčeková úprava:

Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom) (Hárčeková úprava)


Upravený tlačový list:

Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom) (Upravený tlačový list)


Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poštová známka MILANOFIL 2020 – ACT NOW - ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ (Spoločné vydanie s Talianskom) (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Poznámka: poštová známka vyjde v dvoch tlačových úpravách: ako 30-kusový tlačový list a ako hárček s jednou známkou.


Tematický popis a súvislosti:

ActNow je globálna výzva Organizácie Spojených národov k činnosti jednotlivca v oblasti klimatických zmien. Táto kampaň je významnou súčasťou koordinovanej snahy OSN zvyšovať povedomie o zmenách podnebia, posilňovať súvisiace ambície a činnosť a urýchliť implementáciu Parížskej dohody. Kampaň ActNow, ktorá využíva predovšetkým internet a sociálne médiá, má za cieľ vzdelávať jednotlivcov a podporovať ich činnosti, najmä prostredníctvom zmeny spotrebiteľského správania. Zmena zvykov a každodennej rutiny spolu s rozhodnutiami, ktorých následky sú menej škodlivé pre životné prostredie, sú náležitými nástrojmi v boji s klimatickými problémami. Vydanie poštovej známky bolo pôvodne zamýšľané k otvoreniu medzinárodnej filatelistickej výstav Milanofil 2020, ktorá sa z dôvodu globálnej pandémie koronavírusu COVID-19 v plánovanom termíne nekonala.

Cyklistická doprava je jedným zo štyroch základných spôsobov dopravy popri pešej, verejnej osobnej a individuálnej automobilovej doprave. V záujme ochrany životného prostredia v reakcii na zmeny klímy je potrebné primerane podporovať harmonický rozvoj jednotlivých druhov udržateľnej mobility (verejná osobná a nemotorová doprava: pešia a cyklistická), ktoré dokážu znižovať negatívny vplyv enormného nárastu automobilizmu. Cyklistická doprava je štandardný druh dopravy, ktorý vo výraznej miere prispieva k znižovaniu škodlivých emisií v ovzduší. Vytvára prirodzený tlak na znižovanie dopravných zápch v centrách a zázemí miest v dôsledku nadmerného používania individuálnej automobilovej dopravy.

Cyklistická doprava zlepšuje i zdravotný stav obyvateľstva a zároveň znižuje náklady na nákup pohonných hmôt a mazadiel. Každodenné využívanie pohybu na dvoch kolesách prispieva k silnejším sociálnym väzbám medzi obyvateľmi miest a efektívnejšiemu využívaniu verejného priestoru.

Informácie o kampani ENVIRONMENTÁLNA UDRŽATEĽNOSŤ Organizácie spojených národov ACT NOW na podporu životného prostredia a elimináciu klimatických zmien: ACT NOW.


Autor (zdroj) popisu: Peter Klučka


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov